Nieuws

NVE nieuws juni 2018

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene Ledenvergadering
Op 25 mei konden de leden van de NVE weer rekenen op een goed verzorgde en inspirerende middag. Voorafgaand aan de ALV was er het bedrijfsbezoek aan de Twente Safety Campus. Ook gaf het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een presentatie over de verschillende opleidingen en examinering van het brandweeronderwijs.

Tijdens de ALV werden de leden bijgepraat over de status van lopende ontwikkelingen en werden de nieuwe functieprofielen verwelkomd. Maar er was ook afscheid. Afscheid van Celine Goedee en Jan Adema als bestuursleden, Natasja Kroon als voorzitter en, na maar liefst 19 jaar (!), van Lorette Bosch als trouwe invulling van het secretariaat. De leden kozen Wesley van 't Hof unaniem als nieuwe voorzitter en maakten kennis met Corine de Meijer als nieuwe 'bemanning' van het secretariaat.

Mocht u de notulen na willen lezen dan kan dat hier.
 

Nieuwe voorzitter: Wesley van ‘t Hof
De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft op haar ALV van 25 mei een nieuwe voorzitter benoemd. Wesley van ’t Hof, reeds bestuurslid en vicevoorzitter, werd unaniem tot opvolger van Natasja Kroon gekozen.

Van ’t Hof over zijn benoeming: "Ik voel me vereerd om me als voorzitter in te mogen zetten voor deze verbindende vereniging. De komende tijd zal ik me richten op het verder vergroten van die verbinding. Een vereniging vóór leden maar vooral ook dóór leden. Gezamenlijk kijken naar kansen, risico's en verdere samenwerking. Ik roep dan ook alle leden op ideeën die er zijn met ons te delen, alsmede te participeren in onze werkgroepen. Want alleen gezamenlijk en verenigd binnen de NVE zetten we het vak 'examinering' op de kaart met de professionaliteit en noodzaak waarmee het op de kaart hoort te staan."

We wensen Wesley veel succes en plezier als voorzitter van de NVE!


Functieprofielen geactualiseerd
De functieprofielen zijn weer geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving én op basis van de praktijk in de verschillende sectoren. Zo is er voor het eerst een apart organogram opgenomen van de situatie in het hoger onderwijs. Hierin is een relatie gelegd met de BKE en de SKE. Daarnaast is in beeld gebracht hoe de toetscommissie in het hoger onderwijs op verschillende manieren gepositioneerd kan zijn.

De NVE hoopt hiermee de herkenbaarheid van de profielen voor iedereen die in het hoger onderwijs bij examinering betrokken is te vergroten en daarmee het gesprek over kwaliteit van examinering over de grenzen van de verschillende sectoren heen te stimuleren.

Download de nieuwe functieprofielen hier.


Congresupdate
Vrijdag 23 november 2018 wordt hét Examencongres gehouden bij Kasteel de Schaffelaar te Barneveld.
 

Dit jaar is gekozen voor veel actuele onderwerpen met een praktische insteek. In drie rondes komt alles wat te maken heeft met examineren - in de breedste zin van het woord - aan de orde. Het wordt een dynamisch en interactief evenement, met verschillende werkvormen zoals workshops, discussiebijeenkomsten en presentaties/hoorcolleges.
 

Het programma zal bestaan uit onderwerpen ter verdieping, verbreding en discussie voor elke professional die zelf werkzaam is bij een examenbureau of op een andere wijze (nauw) betrokken is bij de examenpraktijk. Voorbeelden van onderwerpen zijn: onderzoek nieuwe vraagtypen digitaal toetsen, examinering bij een gevarieerde doelgroep, digitalisering, fraudedetectie, privacy, serious gaming, positie van de examencommissie en nog veel meer.
 

Noteer 23 november alvast in uw agenda! De inschrijfmogelijkheid zal half augustus beschikbaar zijn op de website. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@nvexamens.nl.