Nieuws

NVE Nieuws juni 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene ledenvergadering
Op 28 mei 2020 heeft er een digitale Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen zijn nu te lezen op de website.


Toekomst van de vereniging
In maart stond de afsluiting van het congres in het teken van een kritische noot geplaatst bij de toekomst en het voortbestaan van de vereniging. Het gebrek aan bestuursleden (te weinig conform statuten) en het ontbreken van zichtbare betrokkenheid van leden zorgt er dan ook voor dat de huidige bestuursleden zich afvragen of er nog wel een toekomst is voor de NVE. Tijdens de ALV bleek dat er onder de aanwezige leden voldoende draagvlak is om de vereniging voort te laten bestaan. Vanuit het huidige bestuur is bij dit punt aangegeven dat er dan wel drastisch iets moet gaan veranderen. Een plan hiervoor kan zijn dat er vanuit een aantal grote leden meer commitment moet komen voor de komende jaren, bijvoorbeeld iemand afvaardigen voor het bestuur, sponsoring van het congres, kennissessies geven en -organiseren. 
De komende periode zal er een oproep komen om als lid na te denken over concrete plannen voor de NVE met het verzoek deze plannen tijdens de eerstvolgende digitale bijeenkomst op 28 september om 14:00 uur voor te leggen aan het bestuur en de leden.


Corona
In mei heeft het bestuur van NVE-lid Lamark een open brief ontvangen over de coronamaatregelen met het verzoek om deze met alle leden te delen. Op de social media kanalen en de website van de NVE is de brief te lezen. Mocht je met vakgenoten willen sparren of discussiëren over het onderwerp dan kan dat o.a. via de LinkedIngroep.

Tijdens de ALV is een Werkgroep Corona samengesteld die werkt aan een handreiking met betrekking tot de coronamaatregelen. De RIVM-richtlijnen worden naar en handreiking voor coronaveilige toetsafname vertaald, voor zowel de kandidaat als het personeel, bij de meest voorkomende examenvormen (waaronder digitaal/schriftelijk examen, praktijkopdrachten, criterium gericht interview). De werkgroep deelt graag een update met jullie!
 

Naar aanleiding van de ingezonden brief van Paul van Katwijk (Lamark) is tijdens de ALV van 28 mei afgesproken dat Ad de Ponti (Provex), Annie Kempers (Examenkamer), Jackelien ter Burg (Toetsrealisatie en advies) en Pieter Oterdoom (eX:plain) een handreiking Corona zouden maken. Paul van Katwijk is bij deze werkgroep aangesloten en de eerste opbrengst is te downloaden via NVE Handreiking Corona.

 

Tijdens de bespreking werd duidelijk dat Corona (COVID-19) invloed heeft op veel meer dan alleen de afnameomstandigheden, zoals het aanpassen van examenvorm, wat te doen als bedrijven de deuren sluiten voor praktijkexamens en/of externen, hoe neem je veilig een digitaal examen bij iemand thuis af en hoe zorg je voor een veilige opslag van examen(video)materiaal.

 

Graag zou de werkgroep over de handreiking en de bovenstaande onderwerpen met mede-NVE-leden in gesprek gaan en daarbij kijken of we meer onderwerpen gezamenlijk kunnen oppakken. Op donderdag 20 augustus 15.00 tot 16.00 uur komt de werkgroep online bij elkaar. Alle NVE-leden zijn van harte uitgenodigd om bij deze digitale meeting aan te sluiten. De link naar de meeting volgt later via de social media kanalen van de NVE. Zien we je dan?