Nieuws

NVE nieuws juni 2021

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene ledenvergadering

Op 27 mei om 13:00 uur heeft de digitale Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen zijn terug te lezen op de website.

 

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering staat gepland op 15 december om 15:30 uur, wederom digitaal. Binnenkort zal ook de datum bekend zijn voor de bijzondere ALV waar de plannen voor de toekomst besproken gaan worden. Voor deze bijzondere ALV krijgen alle leden een aparte uitnodiging toegestuurd.

 

Oproep aan alle leden om na te denken over deelname in kascommissie 2021. Bij interesse graag even mailen naar secretariaat@nvexamens.nl.

 

Functieprofielen Examenregister

De huidige functieprofielen van het register worden herzien voor de periode 2021 tot 2023. Om dit te kunnen realiseren heeft de vereniging mensen nodig die de werkgroep kunnen helpen bij het vaststellen van deze nieuwe profielen. Een deel van de werkgroep is al gevormd, maar er zijn nog plekken beschikbaar. Dus ben je of ken je iemand die hier een bijdrage aan wil leveren dan horen we het graag. Voor aanmelding of meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat.

 

Sta jij als examenfunctionaris al in het register?

Het doel van het Register voor examenfunctionarissen is het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen, die betrokken zijn bij de praktijk van examinering. Maar ook de ontwikkeling van normen en gedragscodes die de kwaliteit van de examens verbeteren. Sta je nog niet in het register, meld je dan aan via een van onderstaande Certificerende Instellingen.

     

Nieuws - C4 Software verder onder vleugels van eX:plain

Examenorganisatie stichting eX:plain heeft per 1 april 2021 softwareontwikkelaar C4 overgenomen. Hiermee versterkt eX:plain haar positie als expert in het ontwikkelen en beoordelen van beroepsgerichte kennis. C4 Software ontwikkelt onder de merknaam WebConnect standaard cursus-, examen- en opleidingssoftware voor verschillende organisaties. Ook eX:plain maakt al jaren gebruik van deze software. Lees het volledige nieuwsbericht hier.

 

Concrete ideeën?

In het kader van toekomstplannen voor de vereniging nogmaals de oproep om als lid na te denken over concrete plannen of ideeën voor de vereniging met het verzoek deze te mailen naar het secretariaat op secretariaat@nvexamens.nl. De aangeleverde ideeën zullen in de eerstvolgende ALV besproken worden.