Nieuws

NVE Nieuws maart 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Terugblik Hét Examencongres

Donderdag 5 maart 2020 heeft voor de dertiende keer Hét Examencongres plaatsgevonden. Voor de tweede keer in het prachtige Kasteel de Schaffelaar te Barneveld.

Vanuit de deelnemers ontvingen we na afloop veel positieve reacties. Het was een dag vol interessante workshops met enthousiaste deelnemers en sprekers. De verzorging op de prachtige locatie was buitengewoon smaakvol. Dit alles was mede mogelijk gemaakt door een aantal actieve en betrokken sponsors!

Wil je de presentaties van de workshops nalezen? Dat kan! Ze staan allemaal op onze website https://www.nvexamens.nl/artikelen-congressen/.

 

Winnaar Nationale NVE quiz

Tijdens Hét Examencongres is Marije Fagginger Auer de winnaar geworden van de Nationale NVE quiz over examinering. Ze heeft een ticket gewonnen voor de European Test Security Conference in Amersfoort. Nogmaals gefeliciteerd Marije!

 

Toekomst van de vereniging

De afsluiting van het congres stond in het teken van een kritische noot geplaatst bij de toekomst en het voortbestaan van de vereniging. Voorzitter Wesley van ’t Hof lichtte deze toe. Toen hij voorzitter werd, stond de vereniging er financieel slecht voor. Weinig tot geen reserves in combinatie met een negatieve exploitatiebegroting zorgden voor een situatie waarin echt iets moest veranderen om een faillissement -en einde van de vereniging- af te wenden. Nu staat de vereniging er financieel gelukkig heel anders voor. Reserves zijn weer aangevuld en de exploitatiebegroting is positief. Echter de toekomst en het voortbestaan van de vereniging staan nog steeds op los zand. Er wordt nauwelijks tot geen gehoor gegeven aan de diverse oproepen die zijn gedaan tot meer deelname door leden (participeren in bestuur, werkgroepen of simpelweg te komen naar de georganiseerde activiteiten). Het gebrek aan bestuursleden (te weinig conform statuten) en het ontbreken van zichtbare betrokkenheid van leden zorgt er dan ook voor dat de huidige bestuursleden zich afvragen of er nog wel een toekomst is voor de NVE. Deze vraag hebben ze ook hardop gesteld aan de bezoekers van het congres. Tijdens de komende ALV zal hier nader over gesproken worden. Wat voor de bestuursleden vaststaat, is dat wanneer er geen vruchtbare bodem is om door te gaan, zij het opheffen van de NVE aan de ALV zullen voorleggen.

 

Algemene ledenvergadering

Om een vervolg te geven aan de toekomst van de vereniging en dit niet te lang op zich te laten wachten, zal er op donderdag 28 mei om 14:00 uur een ALV plaatsvinden. Vanwege corona, maar ook om meer leden de kans te geven om erbij aanwezig te zijn, zal dit digitaal zijn. Laat even weten of je aanwezig bent via secretariaat@nvexamens.nl.