Nieuws

NVE nieuws maart 2021

Algemene ledenvergadering

Op 27 mei om 14:00 uur vindt de eerstvolgende digitale Algemene ledenvergadering plaats. Binnenkort wordt door het secretariaat hier een uitnodiging voor verstuurd.

 

Functieprofielen Examenregister
De huidige functieprofielen van het register worden herzien voor de periode 2021 tot 2023. Om dit te kunnen realiseren heeft de vereniging mensen nodig die de werkgroep kunnen helpen bij het vaststellen van deze nieuwe profielen. Dus ben je of ken je iemand die hier een bijdrage aan wil leveren dan horen we het graag via secretariaat@nvexamens.nl. Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met het secretariaat.

 

 

Toekomst van de vereniging
Tijdens een van de vorige ALV’s bleek dat er onder de aanwezige leden voldoende draagvlak is om de vereniging voort te laten bestaan. Maar de vereniging heeft nog steeds een gebrek aan bestuursleden (te weinig conform statuten) en de zichtbare betrokkenheid van leden kan ook beter. Vanuit het huidige bestuur is bij dit punt aangegeven dat er dan wel drastisch iets moet gaan veranderen. Een plan hiervoor kan zijn dat er vanuit een aantal grote leden meer commitment moet komen voor de komende jaren, bijvoorbeeld iemand afvaardigen voor het bestuur, sponsoring van het congres, kennissessies geven en organiseren.

In het kader daarvan nogmaals de oproep om als lid na te denken over concrete plannen of ideeën voor de vereniging met het verzoek deze te mailen naar het secretariaat op secretariaat@nvexamens.nl. De aangeleverde ideeën zullen in de eerstvolgende ALV besproken worden.