Nieuws

NVE Nieuws oktober 2017

Nederlandse Vereniging voor Examens

Hét Examencongres 2017

De inschrijving voor Hét Examencongres 2017 is geopend. Op 23 november hebben we een gevarieerd programma opgesteld rondom examencommissies, master, digitale en maatschappelijke tracks. Op de website van de NVE vindt u de inhoud van deze verschillende tracks en tevens de mogelijkheid tot aanmelden.

Daarnaast bieden we u de mogelijkheid tot aanmelden als sponsor of standhouder. Dit congres is dé uitgelezen kans om organisatiekennis met betrekking tot examinering te delen met de congresdeelnemers. Wilt u aanwezig zijn met een stand, een bijdrage leveren als sponsor of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het congressecretariaat

 

Prijs voor Examens

Tijdens Hét Examencongres 2017 wordt de Prijs voor Examens uitgereikt. Deze prijs zal worden toegekend aan een persoon, een groep personen of een instelling die een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering heeft geleverd. Hierbij zal de jury vooral letten op de creativiteit en de inventiviteit, hoe waardevol de prestatie is voor anderen in de toets- en examenpraktijk, de mate van overdraagbaarheid naar andere toetssituaties en de toetskwaliteit. Tot 26 oktober kunt u zich inschrijven voor deze prestigieuze prijs.

 

ALV & bedrijfsbezoek: Twente Safety Campus

Op 30 november 2017 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV zal een bedrijfsbezoek georganiseerd worden bij de Twente Safety Campus waarbij een interactieve sessie zal worden gegeven om ons een kijkje in de keuken te geven bij het examineren binnen Brandweer Twente.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur de nieuwe statuten voordragen ter goedkeuring. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In deze ALV moet dus tenminste twee derde van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn (quorum). Wordt aan deze eis op 30 november niet voldaan, dan wordt op 13 december een tweede ALV bijeengeroepen. In die tweede ALV kan over het eerder aangekondigde voorstel tot wijziging van de statuten worden besloten, ongeacht het dan aanwezige aantal stemmen.

Voorlopig programma:

  • 13:00 - 15:15 uur  Bedrijfsbezoek bij Twente Safety Campus, examineren Brandweer Twente
  • 15:15 - 15:30 uur  Korte pauze
  • 15:30 - 16:30 uur  Algemene Ledenvergadering
  • 16.30 - 17.00 uur  Netwerkborrel

U kunt zich hier aanmelden.
 

De algemene ledenvergadering en het bedrijfsbezoek zijn alleen toegankelijk voor leden van de NVE. Bent u nog geen lid, maar wilt u wel dit bedrijfsbezoek bijwonen en tijdens de afsluitende borrel kennis maken met de NVE? Neem dan contact op met het secretariaat.

 

Ontwikkelingen Werkgroep Fraude - notitie Examenfraude

De afgelopen periode heeft de Werkgroep Fraude niet stilgezeten en is uitgebreid gesproken met een nieuw lid die kennis inbrengt vanuit (en meeneemt naar) het regulier onderwijs. De zittende leden van de werkgroep hebben kennis vanuit het private stelsel en het hoger onderwijs en ervaren het nieuwe lid als een waardevolle uitbreiding, waarmee het netwerk en de kennisinbreng wordt vergroot.

Zoals eerder gepubliceerd, heeft de werkgroep de notitie Examenfraude geschreven en is deze verzonden aan de Ministeries van OCW en V&J en de bijbehorende vaste Kamercommissies. Met name het Ministerie van OCW heeft deze notitie opgepakt en de werkgroep uitgenodigd voor een gesprek, waarbij ook V&J, het OM en de onderwijsinspectie vertegenwoordigd zullen zijn.

Uitkomsten en eventuele vervolgacties zullen worden besproken met het bestuur van de NVE.

 

Vacature bestuurslid mbo

Het bestuur van de NVE is op zoek naar een bestuurslid afkomstig uit het mbo. Bent u werkzaam in het mbo en kunt u het NVE-bestuur versterken? U kunt uw motivatiebrief en CV vóór 1 november 2017 sturen naar secretariaat@nvexamens.nl. Vanuit de leden is het ook mogelijk iemand voor te dragen voor deze functie. Het bestuur zal dan met deze persoon contact opnemen.

Als u vragen heeft over deze functie kunt u contact opnemen met de NVE-secretaris Anouk Mulder: a.mulder@nvexamens.nl of met de voorzitter Frank Hubert: f.hubert@nvexamens.nl.


NVE ledenkorting congres Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid, zelfmanagement en eigen kracht worden steeds belangrijker in onze samenleving. Positieve psychologie kan bijdragen aan het realiseren van positieve gezondheid door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van positieve interventies en het bevorderen van effectief zelfmanagement. Tijdens het Congres Positieve Psychologie, dat plaatsvindt op 1 december 2017, worden actuele inzichten en toepassingen in de praktijk van alledag gedeeld. Met bijdragen van o.a. Carl Verheijen, Semiha Denktas, Aukje Nauta en Menno de Bree. Als NVE-lid ontvang je € 30,00 korting op deelname! 

Meer informatie & aanmelden.