Nieuws

NVE nieuws oktober 2021

Bijzondere ledenvergadering

Op 28 september 2021 heeft een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen en de besproken plannen van het nieuwe bestuur zullen binnenkort met jullie gedeeld worden.

 

Wisseling bestuur

Tijdens de bijzondere ledenvergadering is besproken dat de huidige bestuursleden Wesley van ’t Hof (voorzitter) en Sebastiaan de Klerk (penningmeester) aftreden. Nogmaals bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Bij aftreden hoort in dit geval ook het benoemen van nieuwe bestuursleden. Pieter Oterdoom en Melchior de Vries zullen de komende periode het overgangsbestuur gaan bemannen. Dit bestuur zal zich richten op het behoud van de huidige NVE-activiteiten en op de inrichting van NVE 2.0.

Mocht iemand hier nog bij aan willen sluiten dan kan hij of zij zich melden bij het secretariaat.

 

Nieuwe plannen

De NVE 2.0 heeft een bestuur dat gericht is het overbrengen van waarde en impact. Onze sector is niet een vanzelfsprekende gesprekspartner en examinering blijft daardoor een onderbelicht onderwerp (of er worden alleen gesprekken gevoerd met onderwijsvertegenwoordigers). De NVE zou een vereniging moeten zijn die zichtbaar maakt dat er sprake is van een actieve sector met veel kracht en betekenis.

Een aantal zaken waar het nieuwe bestuur zich onder anderen op gaat richten zijn thematische werkgroepen, focus op thema’s, herziene begroting, vergroten ledenbestand met bedrijven.

 

Kascommissie

Oproep aan alle leden om na te denken over deelname in kascommissie. Bij interesse graag even mailen naar secretariaat@nvexamens.nl.

 

Concrete ideeën?

In het kader van toekomstplannen voor de vereniging nogmaals de oproep om als lid ook na te denken over concrete plannen of ideeën voor de vereniging met het verzoek deze te mailen naar het secretariaat op secretariaat@nvexamens.nl. De aangeleverde ideeën zullen in de eerstvolgende ALV besproken worden.