Nieuws

Op zoek naar kopij én een nieuwe vergaderlocatie!

Vanuit de redactie

Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief (nummer 17, april 2017) voor kopij was succesvol. Met samen wat nog in de pijplijn zat, beschikten we eind mei, begin juni plotseling over veel goede en bruikbare artikelen. Dank daarvoor! Maar om goede kopij zitten we nooit verlegen. Dus heeft u een interessant experiment of onderzoek op het gebied van toetsing uitgevoerd of heeft u iets anders te melden dat een artikel waard is, dan zien we uw bijdrage graag tegemoet.

We merken dat steeds vaker wordt verwezen naar artikelen in EXAMENS. We zijn geen wetenschappelijk tijdschrift, maar een vaktijdschrift en dat levert interessante informatie voor zowel de onderzoekswereld als daarbuiten. We zijn daar blij mee.

Nieuwe vergaderlocatie en op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie
Al vele jaren maakt de redactie gebruik van een vergaderruimte aangeboden door het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie), gevestigd op Hoog Catharijne te Utrecht. Goed met het openbaar vervoer en met de auto bereikbaar (maar weliswaar tegen hoge parkeertarieven). NIBI gaat verhuizen naar het Franz Lisztplantsoen 200 te Utrecht. Wij kunnen meeverhuizen, maar het is qua openbaar vervoer ongunstiger geworden.

Mocht een van de leden ruimte hebben die de redactie ongeveer viermaal per jaar kan gebruiken voor een middag (van 13:00 tot 16:00 uur), dan zijn we daarin zeer geïnteresseerd. De locatie hoeft niet in Utrecht te zijn. Den Bosch kan bijvoorbeeld ook. Op loopafstand van het station zou helemaal optimaal zijn en dan ook nog graag met parkeergelegenheid. We horen het graag.
 

Lezersenquête
De lezers enquête waarover in Nieuwsbrief 17 werd geschreven in inmiddels door velen al ingevuld en de vijftien boeken die zouden worden verloot zijn inmiddels aan de winnaars uitgereikt.
De enquête staat nog open. Dus mocht u nu pas in de gelegenheid zijn deze in te vullen dan kan dat nog via de volgende link: http://www.thesistools.com/web/?id=533522

Het invullen kost weinig tijd en u helpt ons er enorm mee.

Oplage Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief gaat inmiddels naar ruim 3800 e-mailadressen. Hopelijk is de nieuwsbrief aanleiding voor een (digitaal) abonnement op EXAMENS, of nog beter een lidmaatschap van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens). Tot het lidmaatschap behoort een abonnement op EXAMENS.


De redactie stelt zich voor
We willen de redactie wat meer een gezicht geven, zodat u wat meer inzicht heeft in de achtergrond van de redactieleden. In de komende nieuwsbrieven stelt zich steeds één redactielid aan u voor. Na de hoofdredacteur (Desirée Joosten-ten Brinke) en de eindredacteur (Ad de Jongh) stelt nu het langst zittende redactielid, Annie Kempers, zich aan je voor.


Op een dag in 2002 ontving ik als bestuurslid van de NVE van Henk van Berkel (de initiatiefnemer van EXAMENS) een uitnodiging om in Utrecht op een terrasje met hem over een paar ideeën te komen praten. Al gauw werd het idee geboren om onder de vlag van de NVE een vakblad op te zetten. Dit was twee jaar voor het verschijnen van het eerste nummer van EXAMENS. De eerste actie bestond eruit om een uitgeverij hiervoor te interesseren en toen dat gelukt was lag er de strenge eis van Henk om tenminste, met een nog samen te stellen redactie, voor één jaar kopij te ontwikkelen voordat het tijdschrift het eerste daglicht mocht aanschouwen. Mocht dat immers niet lukken, dan zou het doopfeest niet doorgaan. Uit deze samenwerking ontsproot daadwerkelijk iets moois. Van meet af aan ben ik met groot enthousiasme lid geweest van de redactie om onder andere te borgen dat er ook voldoende kopij komt uit de private examenpraktijk.
 

Al vanaf 1989 ben ik met de kwaliteit van examens bezig: aanvankelijk vanuit de functie als buitenuniversitair lid van de U-raad op de Erasmusuniversiteit en daarna bij een branche- en beroepsorganisatie die verantwoordelijk was voor een omvangrijk examentraject. Ingegeven door het toen nog door het Ministerie van EZ uitgevoerde toezicht op examens moest er aldaar nadrukkelijk aandacht zijn voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering van de beroepskwalificerende examens. Daarna ben ik als directeur van de Stichting Examenkamer vanaf 1996 vanuit een maatschappelijk belang constant actief bezig met de kwaliteit en integriteit van examens en het examineren. Daarbij staan zowel bedrijfsprocessen van particuliere examenorganisaties, als ook de beroepscompetenties van verschillende examenfunctionarissen centraal.