Nieuws

Oud hoofdredacteur Examens, Henk van Berkel, voor de tweede keer gepromoveerd

Op 27 november 2019 is Henk van Berkel voor de tweede keer gepromoveerd. Dit keer op zijn studie naar uitspraken van beroepscolleges in het hoger onderwijs met als titel ‘Juridisch correct examineren’ aan Tilburg University. Daarmee mag hij zich doctor multiplex (dr. mult.) noemen.

 

Henk van Berkel was initiatiefnemer, oprichter en gedurende vele jaren hoofdredacteur van Examens. Dit was vanzelfsprekend een goede reden om met een deel van de redactie aanwezig te zijn bij zijn promotie. Desirée Joosten-ten Brinke, Annie Kempers-Warmerdam en Harry Molkenboer (zie foto) waren namens de huidige redactie aanwezig. Annemarie de Kecht-van Eekelen, oud eindredacteur was ook aanwezig. Annemarie vormde vele jaren samen met Henk de eind- en hoofdredactie van Examens. Een van de eerste artikelen in Examens was van Henk zijn hand, en ging over een wijnexamen. Henk, een liefhebber van goede wijn, ontving namens de redactie een wijnarrangement bij een goed restaurant in Maastricht.

 

De promotie van Henk voelde als een soort college. Bij vragen van de leden van de promotiecommissie richtte Henk zich tot vooral tot de zaal, waarna hij uitgebreid antwoord gaf richting de zaal. Dat Henk graag kennis op een begrijpelijke wijze wil delen, werd duidelijk. Zijn proefschrift, in het Nederlands met 452 pagina’s, lijkt meer op een studieboek dan op een wetenschappelijk doorwrocht proefschrift; geheel passend bij Henk. Inmiddels blijkt dat het proefschrift bruikbaar is voor studenten die willen procederen tegen een uitspraak van een examencommissie, vertelde Henk.

 

Via de onderstaande gegevens is het boek te bestellen bij Henk van Berkel zelf.

 

 

 

Samenvatting

Juridisch correct examineren; een studie naar uitspraken van beroepscolleges in het hoger onderwijs

 

Deze studie gaat over de rechtsgang die een student in het hoger onderwijs kan doorlopen wanneer hij het oneens is met een beslissing van de examencommissie die hem raakt. Studenten hebben de mogelijkheid beslissingen aan te vechten bij het college van beroep voor de examens (CBE). Aan iedere instelling van het hoger onderwijs functioneert een dergelijk college. Dit college doet een uitspraak over het geschil. Als de student niet tevreden is over de uitspraak, kan hij vervolgens in beroep gaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO). Het CBHO zetelt in Den Haag. Dit college beoordeelt of de beslissing van het CBE in strijd is met het recht. De beroepscolleges hebben de beslissingen van examencommissies en examinatoren tegen het licht gehouden van juridische maatstaven: wat kan wel en wat kan niet? Er is veel literatuur die de kwaliteit van examens en het examenproces beziet vanuit de onderwijskundige invalshoek. Deze studie beoogt een brug te slaan tussen de onderwijskundige en juridische maatstaven over wat correct examineren is. De studie rapporteert de bestudering van de uitspraken van de beroepscolleges om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraagstelling van de studie: Wat zijn de implicaties voor toetsing in het hoger onderwijs op basis van de juridische uitspraken rond geschillen over de examinering? Met de uitkomsten van de bestudering van de uitspraken van de colleges is het mogelijk om de onderwijskundige inzichten over examens en examenprocessen aan te vullen met juridische. Op die wijze ontstaat een geheel aan richtlijnen om correct te examineren in het hoger onderwijs. Het uiteindelijke doel van deze studie is het verbeteren van het toetsproces door meer sturing te geven aan de processen. De weg ernaartoe verloopt langs twee lijnen: de onderwijskundige en de juridische.

 

In Dagblad De Limburger van 17 december j.l. ook een artikel over De kunst van het examineren. Een interview met Henk van Berkel over zijn promotie tot doctor multiplex.