Nieuws

Platform Leren van Toetsen

Binnen het onderwerp ‘Een qua toetsing bewogen decennium is afgesloten’ is stilgestaan bij de rol die het hbo heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de kwaliteit van toetsing. Een van resultaten is het ontstaan van verschillende platforms om kennis te delen. Het Platform Leren van Toetsen is er daar een van. Hoewel het platform is bedoeld voor professionals in het hbo deelt het Platform haar kennis en inzichten via haar website met blogs en nieuwsbrieven. Ook organisaties en personen buiten het hbo kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren en daarmee veel actuele informatie over toetsing verkrijgen.

 

Het Platform Leren van Toetsen zegt over zichzelf het volgende.

 

Het Platform Leren van Toetsen wil stimuleren dat docenten en studenten in het hbo de leerwaarde van toetsen optimaal benutten ten behoeve van het leerproces van de student. Het platform ziet het als haar missie om te bewerkstelligen dat er binnen hogescholen en onder docenten aandacht is voor het thema ‘leren van toetsen’ en dat dit bijdraagt aan het vormgeven van effectief onderwijs.

 

Het Platform wil docenten inspireren, stimuleren en ondersteunen om in hun onderwijspraktijk waardevolle leermomenten te creëren door en naar aanleiding van toets- en beoordelingsmomenten. Dit speelt zich af op zowel het niveau van individuele toetsen, als op het niveau van het toetsprogramma en toetsbeleid. Het Platform wil de expertise over dit thema op een onderzoeksmatige wijze vergroten en deze expertise in de vorm van good practices, praktische tips en tools delen met docenten.

 

Een kijkje op de website is meer dan de moeite waard

Het jaarlijkse symposium van Platform Leren van toetsen is zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van juni: 5 juni 2020. Dit jaar is het symposium bij Saxion in Deventer! Meer informatie volgt in januari!