Nieuws

Plechtig beloven ‘Ik zal niet spieken’

In Examens is in verschillende artikelen aandacht besteed aan spieken en examenfraude (onder andere in Examens 2004-3, 2004-4, 2007-4, 2011-2, 2014-3, 2016-4, 2019-4). Als op www.professioneelbegeleiden.nl wordt gezocht op ‘fraude’ worden 53 hits voor Examens gegeven! Ook in verschillende E-Nieuwsbrieven is veel aandacht besteed aan verschillende vormen van examenfraude, waaronder fraude op basis van zeer innovatieve, technisch ondersteunde oplossingen, zoals met bluetooth speakertjes, onzichtbaar in de gehoorgang, onzichtbare camera’s in de kleding of in het haar die de opgaven scannen en influisteraars van buiten. Ook is aandacht besteed aan dataforensics om achteraf op basis van de analyse van scoregegevens van kandidaten en andere gegevens, examenfraude aan te tonen (Examens 2014-2, 2015-2, 2019-1).

 

Harvard kondigde in mei 2014 (Scienguide, 2014) aan dat ze een erecode introduceert waarin studenten beloven dat ze in hun studies geen fraude zullen plegen. De erecode zal stellen dat bedrog, plagiaat en academische oneerlijkheid of de ideeën van iemand anders eigen maken, een schending van de ‘normen van onze gemeenschap’ zijn. In de code staat onder andere vermeld hoe men zich op een academische wijze dient te gedragen aan Harvard. In navolging hiervan (Scienguide, 2015) wilde rector Dymph van den Boom van de UvA een erecode instellen voor studenten. Dit naar aanleiding van gevallen van fraude bij digitale toetsen. Professor Jan-Willem Duyvendak heeft samen met studenten zo’n code opgesteld. Volgens Sciendguide moet de erecode worden gezien als iets symbolisch en als impuls om bijvoorbeeld in werkgroepen het gesprek aan te gaan over wat goede wetenschap is. Maar daar blijft het niet bij. Er worden ook concrete maatregelen genomen om daadwerkelijke fraude tegen te gaan. De erecode zal uit vier delen bestaan. In het eerste deel staat in algemene zin de academische gemeenschap beschreven. In het daaropvolgende deel wordt wetenschappelijke integriteit verder uitgediept. In het derde onderdeel staat de opsomming van de waarden van de UvA. Het laatste en vierde deel staat dan de verklaring zelf. Wat de huidige stand van zaken van de erecode bij Harvard en ‘Harvard aan de Amstel’ (Scienceguide, 2015) is, is niet nader onderzocht. Maar dat het in coronatijd actueel is, is duidelijk.

 

Onderwijsinstellingen en private organisaties die examens willen afnemen worden geconfronteerd met de onmogelijkheid om examens op de gebruikelijk wijze af te nemen. Het meest extreme voorbeeld is dat schoolexamens in het vo dit jaar ‘de maat’ voor slagen of zakken zijn geworden en dat de centrale examens in de kast zijn blijven liggen. Om toch examens af te kunnen nemen werden verschillende creatieve oplossingen bedacht. Hiertoe behoorde ook de niet geformaliseerde ‘erecode’. Echte studenten spieken niet, ze houden immers zichzelf voor de gek. Daarop moeten studenten kunnen worden vertrouwd, was een gedachte die bij verschillende scholen rond ging (zie ook het bericht over fraude bij UGent waar ze uitgaan van ‘mildheid’ voor de student in deze moeilijke coronatijd). Maar hoe naïef kun je zijn. Natuurlijk bestaan die studenten, gelukkig. Maar de zesjes-student die met zo min mogelijk inspanning wil slagen zal daar geen boodschap aan hebben. En wat is de waarde van een diploma als geen zicht bestaat over het werkelijke kennisniveau van de student?

 

Openboektentamens en proctoring werden toverwoorden. Over proctoring is veel geschreven. De volgende tekst is overgenomen van de website van SURF (https://www.surf.nl/whitepaper-online-proctoring-surveilleren-op-afstand).

 

‘In 2016 publiceerde SURF de eerste versie van de whitepaper over online proctoring om instellingen inzicht te geven in de vraagstukken die daarbij een rol spelen. In samenwerking met experts op het gebied van online proctoring, is de whitepaper als vervolg op de coronacrisis geupdate. In de versie van april 2020 zijn opgenomen: de nieuwe privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit 2018, de nieuwe mogelijkheden in online proctoring, en de impact van de coronacrisis.

 

De keuze om online proctoring in te zetten, is aan iedere instelling en kan verschillen per situatie, per opleiding, en zelfs per tentamen. De whitepaper bevat informatie en overwegingen die instellingen mee kunnen nemen bij het maken de keuze óf zij online surveilleren, en zo ja, onder welke voorwaarden. Bij de inzet van online proctoring spelen privacyoverwegingen een grote rol. De coronacrisis kan de keuze rond online proctoring beïnvloeden, en SURF raadt instellingen daarom aan na de coronacrisis de afwegingen nogmaals goed te bekijken’.

 

De whitepaper is via de volgende link te downloaden:

https://www.surf.nl/files/2020-04/surf-rapport-online-proctoring_2020_update-april-2020.pdf

 

In het eerste jaar van Examens (2004) verscheen in nummer 4 een artikel van prof. dr. Marjolein Caniëls van de Open Universiteit over ‘Via internet thuis tentamen doen, kan dat?’ Het is interessant om te lezen hoe daar zestien jaar (!) geleden over gedacht werd en welke oplossing werd gekozen. Hoewel zestien jaar oud, is de aanpak nog steeds actueel. De kern was, biedt veel tentamenopdrachten aan (100 verdeeld over 16 casussen) die de studenten thuis mogen maken. Het laten maken van opdrachten door derden, gaat door de omvang slecht werken. Bovendien staat de gehele didactiek in het teken van de opdrachten, waardoor zonder de opleiding te volgen, het maken van de opdrachten heel erg moeilijk wordt. Haal de resultaten van de tentamenopdrachten door een plagiaatscanner en laat de student de uitwerkingen van de opdrachten van twee van de zestien casussen voor beoordeling zelf selecteren en de beoordelaar selecteert at random zelf ook twee casussen met bijbehorende opdrachten. De beoordeling vindt vervolgens online plaats. Het artikel is gratis te downloaden.

 

Wat het artikel ook duidelijk maakt is dat het gehele didactische concept van onderwijs, leren en toetsen met elkaar doordacht samenhangt. Even een toets met gesloten vragen online aanbieden aan thuisstuderende studenten en vertrouwen dat ze de plechtig gesloten erecode zullen respecteren gaat niet werken. Daar zijn verschillende onderwijsinstelling achter gekomen. Zie het volgende recente artikel van 19 juni 2020 over 280 studenten van de opleiding Technical Computer Science van de universiteit Twente die het tentamen in het komende studiejaar 2020/2021 opnieuw moeten maken, maar dan fysiek op locatie en onder toezicht.