Nieuws

Postume uitreiking bul voor verongelukte UT-studente

Vanuit de redactie

De redactie wenst alle lezers van Examens en de lezers van deze Nieuwsbrief een goed en gezond 2019 toe. Een jaar waarin we met elkaar weer gaan werken aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van toetsing. Dat een goed en gezond jaar niet vanzelfsprekend is, weet iedereen. Het onderstaande bericht over het overlijden van Wilma Kippers is daar helaas een verschrikkelijk voorbeeld van.

 

Postume uitreiking bul voor verongelukte UT-studente
Via een artikel in dagblad Tubantia van 6 december 2018 bereikte de redactie het bericht dat aan promovenda Wilma Kippers postuum haar bul is uitgereikt. Wilma overleed op 31 augustus 2018 door een noodlottig ongeval. Wat haar ouders, collega’s, het College voor Promoties en de universiteit Twente hebben gedaan, sprak de redactie bijzonder aan.

Het proefschrift van Wilma gaat over de wijze waarop data over toetsen en observaties in het voortgezet onderwijs kunnen worden gebruikt om het onderwijs en het leren van leerlingen te verbeteren. Dit onderwerp past uitstekend bij Examens. De samenvatting van het proefschrift treft u in het komende nummer van Examens aan. Wat mooi dat Wilma met haar proefschrift haar kennis en inzichten met medewerking van hiervoor genoemden, aan ons zo toch door heeft kunnen geven. Wilma bedankt!

 

Uit de redactievergadering van 6 december 2918
Naast de ontvangen nieuwe en eventueel aangepaste kopij wordt altijd het laatstverschenen nummer besproken. Ad de Jongh, de eindredacteur, is verantwoordelijk voor de definitieve versie. Hij weet dan dat de redactieleden hem als ‘kop van jut’ kunnen gebruiken, omdat we bijvoorbeeld ergens een dubbele spatie hebben ontdekt. Maar wij weten ook dat Ad hier nog het meest van baalt en hier zeer nauwgezet op let. We weten ook hoe lastig het is om de eindredactie te voeren. Er moet op zoveel tegelijk worden gelet, dat eindredactie terecht monnikenwerk is, en dat werk verricht hij bijzonder goed en nauwgezet. Dit keer was het Ad zelf die niet tevreden was. Of ons was opgevallen dat nummer 2018-4 dunner was dan normaal? Tja, dat was ons opgevallen. Er was minder kopij. We gaan hiermee aan de slag, maar hopen ook dat uit het onderwijsveld en de private sector we gevoed worden.

Soms helpt het als er weer wat reuring in de markt is zoals half december 2018 het geval is. Op 13 december 2018 verscheen het advies ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse)wijze van toetsen en examineren’ van de Onderwijsraad, met als conclusie ‘Toets- en examenpraktijk in het onderwijs uit balans’. Op 17 december 2018 kwam de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in opdracht van de VO-raad met het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ met als conclusie ‘Kwaliteit schoolexaminering onvoldoende gegarandeerd’. Kortom, vast een goede basis voor weer meer kopij. In deze nieuwsbrief zullen we kort aandacht besteden aan het advies van de Onderwijsraad en het rapport van de VO-raad.

 

Nieuw redactielid
In nummer 2018-4 stond een oproep voor de versterking van de redactie. Hierbij gaat de voorkeur uit naar iemand vanuit het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs omdat die onderwijssectoren ondervertegenwoordigd zijn in de redactie en binnen die sectoren veel gaande is op het gebied van toetsing. Dit heeft een reactie opgeleverd van iemand die werkzaam is in het vo. Na een positieve kennismaking met de hoofd- en eindredacteur zal ze in de aankomende redactievergadering op 28 februari 2019 aan de redactie worden voorgesteld. In de volgende nieuwsbrief zullen we haar dan aan u voorstellen.

 

Veronica Bruijns bedankt!
De afgelopen jaren heeft Veronica Bruijns de rubriek ‘Literatuur & Agenda’ steeds gevuld met nieuw verschenen literatuur en aankomende studiedagen, symposia en congressen. Omdat Examens maar vier keer per jaar verschijnt is het vaak lastig om actueel te blijven. In de redactie heeft een discussie plaatsgevonden of we wel door moesten gaan met de rubriek, ook omdat via andere kanalen al veel wordt gecommuniceerd over nieuwe literatuur en aankomende studiedagen, symposia en congressen. Vooral om deze reden had Veronica aangegeven of de rubriek nog wel toegevoegde waarde heeft. Na een uitgebreide discussie is besloten de rubriek te handhaven, omdat met Examens breed informatie over toetsing wordt gedeeld. Daar behoren nieuw verschenen literatuur en aankondigingen van studiedagen, symposia en congressen ook toe, hoewel met deze laatste drie soms achter de actualiteit aanlopen. Omdat Ad de Jongh als eindredacteur alle ‘Gesignaleerd’ steeds vult, gaf hij aan dat hij dan ook kan kijken naar onderwerpen voor de rubriek ‘Literatuur & Agenda’.

Het vinden van relevante informatie gaat soms makkelijk, maar is soms ook lastig. Dus, Veronica, veel dank voor je inzet en bijdrage hiervoor aan Examens.

 

Planning 2018/2019

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2019.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2019-1: 19 februari
 • 2019-2: 15 mei
 • 2019-3: 17 september
 • 2019-4: 19 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2019-25: 4 april
 • 2019-26: 4 juli
 • 2019-27: 10 oktober

De E-Nieuwsbrief verschijnt voortaan op donderdag in plaats van op dinsdag.

 

De redactievergaderingen zijn op:

 • 28 februari 2019
 • 27 juni 2019
 • 5 september 2019
 • 5 december 2019

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering.