Nieuws

Prijs voor Examens

Sluiting datum inschrijving 1 augustus 2013!

De NVE kent een Prijs voor Examens toe voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing , beoordeling en examinering. De prestatie dient in Nederland uitgevoerd te zijn. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend en uitgereikt tijdens het NVE-congres aan een persoon, een groep personen of een instelling.

Een jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van onderstaande criteria:

 • creativiteit en inventiviteit,
 • waardevolheid  voor anderen in de toets- en examenpraktijk,
 • overdraagbaarheid  naar andere toetssituaties,
 • toetskwaliteit.

De jury gaat na of de prestatie is geleverd in de periode tussen het NVE  congres in 2011 en het NVE congres in 2013.

De prijs
De winnaar krijgt een oorkonde en een beeldje. Het Tijdschrift EXAMENS besteed aandacht  aan de prestatie en aan de winnaar. De drie genomineerden krijgen een  uitnodiging voor het NVE congres.

Procedure

 1. Een persoon, een groep personen of een instelling kan zichzelf inschrijven of zich laten inschrijven door één of meer NVE-leden.
 2. De inzending dient te bestaan uit:
  • een  beschrijving van de prestatie (maximaal een half A4-pagina)
  • een  motivatie waarom deze prestatie de ‘Prijs voor Examens’ moet winnen
  • referenties en eventuele bijlagen die de inzending  ondersteunen.
 3. De jury komt in september 2013 bijeen om de inzendingen te beoordelen . Zij maakt daarbij gebruik van de criteria die gesteld zijn om voor de ‘Prijs voor Examens’ in aanmerking te komen en maakt een jury rapport. De jury nomineert 3 inzendingen.
 4. De genomineerden krijgen rondom 15 oktober 2013 bericht  en worden verzocht aanwezig te zijn tijdens het NVE-congres.
 5. De jury maakt de winnaar bekend  tijdens het NVE-congres op 13 november 2013.

De jury
De jury voor de ‘Prijs voor Examens’  bestaat uit twee leden van de redactie van het Tijdschrift  EXAMENS en één bestuurslid van de NVE. De samenstelling van de jury wordt via de website van de NVE bekend gemaakt.

Aanmelden
De uiterste inzendtermijn voor de ‘Prijs voor Examens 2013’ is 1 augustus 2013. Inschrijven kan via de website van de NVE.