Nieuws

Toetskaart

Ontwikkelen van de Toetskaart van Nederland

Door de activiteiten genoemd in het vorige item kwam de redactie op het idee een poging te doen een overzicht samen te stellen van ‘alles’ wat zich in Nederland specifiek op toetsgebied beweegt. Hiermee willen wij het toetslandschap in kaart brengen, wat gebeurt er op het gebied van toetsing en wie zijn dat dan. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan:

 • Een overzicht van verenigingen, beroepsgroepen en netwerken (de NVE natuurlijk, maar er wordt ook nagedacht over bijvoorbeeld de vorming van een netwerk van leden van examencommissies).
 • Een overzicht van organisaties die zich beroepsmatig met toetsing bezighouden. Dit kan variëren van toezichthoudende instellingen zoals Stichting Examenkamer tot:
  -  commerciële dienstverleners op toetsgebied en van zelfstandig ondernemers tot grote      
      organisaties zoals Cito;
  -  niet commerciële organisaties op toetsgebied zoals CVE en DUO
  -  leveranciers van digitale toetssystemen;
  -  aanbieders van examenafnamefaciliteiten;
  -  exameninstellingen voor specifieke vakken, deskundigheden en beroepen;
  -  certificerende instellingen;
  -  samenwerkende eenheden op basis van een thema zoals bijvoorbeeld het Platform Leren van
     Toetsen en de gezamenlijk itembank van Toets en Leer.
 • Een overzicht van bloggers.
 • Een overzicht van LinkedIngroepen.
 • Een overzicht van congresbureaus die zich op het gebied van toetsing begeven.
 • Een overzicht van handige websites zoals die van de HvA-Score, Digitale Didactiek, Wikiwijs.
 • Een overzicht van tijdschriften specifiek over toetsing (Examens en Toets!) of tijdschriften waarin regelmatig wat over toetsen wordt gepubliceerd (Onderwijsinnovatie bijvoorbeeld).
 • Een overzicht van Nederlandstalige boeken (alleen Nederlandstalig anders wordt de lijst te groot).
 • Een overzicht van Nederlandse toetsdeskundigen met hun specialisme. Dit hoeven geen kopstukken te zijn, maar deskundigen die regelmatig publiceren en waarvan de naam vaker terugkeert in boeken en artikelen.

Deze opsomming is niet limitatief, maar geeft de richting aan van wat we in kaart willen brengen.

Wat we graag willen weten zijn maar een paar gegevens (het moet overzichtelijk blijven) zoals:

 • Wat is het (zie hiervoor voor voorbeelden)?
 • Wat is de naam?
 • Wat is het onderwerp, het specialisme.
 • Wat is het (web)adres.

In een van de komende nummers zullen we een eerste aanzet geven op basis van de gegevens die we binnenkrijgen. We hopen dat die eerste aanzet weer aanleiding is voor anderen om zich te melden. Hiervoor willen we hulp inschakelen van al bestaande bloggers, linkedIngroepen en anderen.

Wellicht is het een idee om de gegevens uit de Toetskaart ook op een website te plaatsen. Dat kan via www.e-xamens.nl, maar mogelijk nog beter via de NVE. Maar laten we eerst maar eens kijken hoeveel zicht we krijgen op de Toetskaart van Nederland.

Geef uw gegevens nu alvast door, Upload uw gegevens