Nieuws

Uit de media

Leerkrachten betrappen directrice op examenfraude

De directrice van de Belgische katholieke middelbare school De Bron in Tielt wordt ervan verdacht haar eigen kinderen jarenlang de vragen en antwoorden van examens te hebben doorgespeeld. Dat was mogelijk omdat ze de examens zelf moest goedkeuren, zo schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Acht leerkrachten die al jarenlang vermoedden dat er iets niet in de haak was, besloten dit trimester de proef op de som te nemen. De leraren presenteerden hun leerlingen, onder wie de kinderen van de directrice, andere versies van examens en toetsen dan diegene die het schoolhoofd had goedgekeurd. Dat leverde merkwaardige resultaten op.

Zo vulde één kind bij een meerkeuzetoets keurig de antwoorden van de gecontroleerde versie in. Maar de leerkracht had alle antwoorden omgewisseld, zodat de leerling een nul kreeg. De leerkrachten hebben hun bevindingen voorgelegd aan de raad van bestuur van de school.

Bron: AD.nl 2 januari 2013 met als oorspronkelijke bron hln.be