Nieuws

Uit de media

Fraude en nog eens fraude

Tijd voor de Nederlandse versie van de Test Security Standards. Maar ook nog wat goed nieuws.

Grootste examenfraude ooit, kopt NOS.NL op 11 juni 2013
Het is waarschijnlijk weinigen ontgaan, dat er examens zijn gestolen op Ibn Ghaldoun, een scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo te Rotterdam. Wat begon met de ontdekking van de diefstal van het vwo-examen Frans bleek uit te groeien tot de ontdekking dat nog 14 examens gestolen bleken te zijn, wat een dag later zelfs werd opgeschaald tot 24 examens. De gevolgen voor de leerlingen die examen deden op IBN Ghaldoun zijn groot, alle gestolen examens zijn ongeldig gemaakt en moeten dus door hen opnieuw worden gemaakt.

Deze gebeurtenis deed denken aan een bespreking van enkele vertegenwoordigers van de NVE met Caveon Test Security over Test Security Standards op 6 juli 2012. Caveon is in de Verenigde Staten een grote organisatie die gespecialiseerd is in fraudepreventie met betrekking tot toetsen. Zo bestaat de Test Security Standard uit 93 aandachtspunten verdeeld over 15 rubrieken. De NVE is bezig met een onderzoek of het mogelijk is hiervan een versie te maken die past binnen de Nederlandse toetssituatie. Sommige aandachtspunten kwamen toen wat overdreven over. Maar ook hier geldt weer het gezegde van het verdronken kalf en de put, zo blijkt nu.

De toenmalig en huidige directie van de school, zullen zich nog wel eens bedenken als het gaat om het wel of niet vervangen van een slot waarvan een sleutel wordt gemist dat examens moet beschermen tegen kortzichtige figuren. Het resultaat en de gevolgen zijn bekend.

Misschien moeten we toch wat meer aandacht geven aan fraudepreventie. Laat de NVE maar komen met de Nederlandse versie van de Test Security Standards.

Maar het kan ten aanzien van examenfraude nog veel erger. Zie het volgende nieuwsbericht.

Examenfraude is normaal in Indonesië
Bron: de Gelderlander, 31 mei 2013

JAKARTA - Waar krijg je als Indonesiër de eerste kneepjes van het plegen van corruptie onder de knie? Op school. In Nederland worden nu vragen gesteld rondom een examen Frans. In Indonesië lachen ze erom.

Bijna niemand kijkt er meer van op dat ook dit jaar 99 % van de zeven miljoen middelbare scholieren hun eindexamen haalde, in een land waar de kwaliteit van het onderwijs zwaar ter discussie staat. In Nederland ligt het slagingspercentage rond de 85%.

"Ongeloofwaardig", noemt onderwijsdeskundige Bambang Wisodo het fenomenale Indonesische eindexamenresultaat. Hij spreekt van bedrog op grote schaal. "Ouders hebben liever dat hun kind het examen haalt. Als ze daarbij de onderwijzers moeten omkopen vinden ze dat geen enkel probleem".

De grootste 'examenmaffia' zit op de scholen zelf. Onderwijzers verkopen voor geld de antwoorden van de toetsen. Of ze manipuleren dusdanig met het resultaat om de ambtenaren om het ministerie van Onderwijs te plezieren.

"Indonesië denkt zo werkelijk een naam in het buitenland als kennisland te kunnen vestigen. Maar geen weldenkend mens trapt in een eindexamenuitslag van bijna 100 %. Als Indonesische onderwijzers werkelijk de boel willen oplichten moeten ze rond het Europese of Amerikaanse percentage gaan zitten", adviseert een cynische Wisodo. Ouders die tegen het massabedrog op school in opstand komen worden door andere ouders afgestraft. 

Die Test Security Standards zouden mondiaal moeten gelden. Maar zou het helpen?

Zestigtal Harvard-studenten geschorst na examenfraude
Bron: Ad.nl via bron: Belga.be, 2 februari 2013

Een zestigtal studenten van Harvard is tijdelijk uitgesloten van de prestigieuze Amerikaanse universiteit omwille van examenfraude. De betrokken studenten fraudeerden bij een examen dat thuis afgewerkt mocht worden. Het bedrog werd in augustus vorig jaar ontdekt. Volgens Amerikaanse media gaat het om het grootste examenschandaal ooit voor de universiteit vlakbij Boston, aan de Oostkust. In totaal werden 125 studenten verdacht: zij zouden hun antwoorden onderling gedeeld hebben.

Hoeveel studenten Harvard moeten verlaten, is niet exact duidelijk. 'Iets meer dan de helft' van de verdachte studenten moet 'voor bepaalde tijd de universiteit verlaten', zegt decaan Michael Smith van de faculteit Kunsten en Wetenschappen. Een dertigtal studenten krijgt opschorting van straf, de overigen krijgen geen disciplinaire straf opgelegd.

Hoelang de studenten uitgesloten zijn, is niet bekend. De website van de universiteit vermeldt dat de gemiddelde schorsing twee tot vier semesters duurt. Daarna kan een student terugkeren.

Tja, was dit niet de kat op het spek binden? De vraag is of  hier alleen de studenten gestraft moeten worden. Verdient degene die een examen op deze wijze aanbiedt (thuis maken) ook niet een disciplinaire straf? Zou Harvard de Test Security Standards wel gebruiken? Harvard onwaardig dat dit kon gebeuren.

We oordelen echter op een afstand zonder alle details te kennen, dus voorzichtigheid is geboden. Maar laten we leren van de mislukte fraudes van anderen. Geen enkele school, examenorganisatie of zelfs land wil zo in het nieuws komen.

Er is ook nog goed nieuws te melden

Tussentijds toetsen verbetert online leren
Bron: nu.nl, 6 april 2013

Door online colleges met toetsen te onderbreken leren studenten beter.
Dat schrijven onderzoekers van Harvard University deze week in Proceedings of the National Academy of Sciences. Leren via internet wordt met de komst van zogenoemde 'massive online open courseware' steeds populairder. Dit zijn gratis online cursussen die in principe door iedereen te volgen zijn. Ook in de klas zelf wordt lesmateriaal steeds vaker digitaal aangeboden.et weinige onderzoek naar de nadelen van deze digitalisering toont aan dat de aandacht van studenten tijdens online colleges vaak afdwaalt. Daarnaast blijkt dat videocolleges leiden tot minder goed leren.

Twee experimenten
De onderzoekers deden twee experimenten. Ze vroegen tachtig Harvard-studenten om gedurende 21 minuten naar een college over statistiek te kijken. De video werd in beide experimenten vier keer onderbroken. In het ene experiment losten de studenten twee minuten lang rekensommetjes op, gevolgd door een toets over de inhoud van de video. In het andere experiment kregen de studenten gedurende twee minuten vragen en antwoorden over de video gepresenteerd, ook gevolgd door een toets.

Bij beide experimenten was een controlegroep die alleen aan het eind getoetst werd. De studenten die de tussentijdse toetsen hadden gedaan scoorden hoger op de eindtoets en maakten drie keer zoveel aantekeningen. Ook zeiden ze minder zenuwachtig te zijn om overhoord te worden en minder hun aandacht te verliezen bij het college. Volgens de onderzoekers is het niet voldoende om een college alleen in delen op te breken. Het tussentijds toetsen blijkt cruciaal. Ze hopen dat de resultaten van het onderzoek leiden tot een verbetering van online colleges.