Nieuws

Uit de redactievergadering van 11 september 2019

Vanuit de redactie

De redactievergadering van 11 september 2019 was een vergadering waarbij de kopij weer naar deskundigheid kon worden verdeeld over de redactieleden. Dit betekent dat we ruim in de kopij zaten, en daar zijn we heel blij mee. Helaas betekent dat ook dat we een paar bijdragen moeten doorschuiven naar een volgende uitgave. Niet leuk voor de auteurs, maar ze vatten het met veel begrip op.

 

Na het vertrek van Alex van de Kerkhof hebben we een oproep gedaan voor nieuwe redactieleden. We hebben een paar reacties ontvangen en na het volgende redactieoverleg kunnen we de nieuwe leden hopelijk aan jullie voorstellen.

 

Vanuit de NVE wilden Corine Meijer en Sebastiaan de Klerk de redactievergadering bijwonen. De redactie waardeert deze betrokkenheid vanuit de NVE bijzonder. De oorspronkelijk vergaderdatum moest vanwege verplichtingen van de hoofdredacteur (Desirée) worden verplaatst, waardoor Corine en Sebastiaan helaas niet deel konden nemen. Ze hebben al aangegeven dat ze deelnemen aan de redactievergadering van 5 december 2019. Goed om elkaar dan weer te zien en informatie uit te wisselen.

 

Gastcolumns: dank Tamara van Schilt-Mol en welkom Alex van de Kerkhof

In de komende uitgave van Examens (2019-4) staat het laatste gastcolumn in een serie van vijf columns die door Tamara zijn verzorgd. Het schrijven van een goed column is niet eenvoudig. Een goed column is tijdloos maar kan ook ingaan op een actualiteit, prikkelt en mag zelfs wat overdrijven, geeft de mening van de columnist, maar heeft tegelijk inhoudelijke waarde en mag grappig zijn, het aantal woorden is beperkt tot ongeveer 600 en het moet natuurlijk aansluiten bij doelgroep van de uitgave. Kortom, ga daar maar eens aanstaan, met alleen de vraag aan de columnist: ‘Wil je een paar gastcolumns schrijven?’

 

Met haar column en de komende uitgave erbij heeft Tamara vijf columns geschreven. Tamara gebruikte haar thuis- of werksituatie als kapstok voor haar columns. Over haar zoon die door ziekte één wiskundeproefwerk miste en daarvoor een 1 kreeg, met als gevolg een onvoldoende voor wiskunde op zijn rapport. Maar wat zegt dat rapportcijfer nu? Of hoe een frustratie voor een verplichte BKE-certificering binnen haar hogeschool werd omgezet in inspiratie door de inzet van een hackathon* waar docenten als team gingen werken aan onderwijs- en toetskundige vernieuwing. Of de verbouwing van haar woning waar bouw-vakmensen met tekeningen en meetlint aan het werk gaan. De tekening is de blauwdruk** en bij toetsen is dat de toetsmatrijs. De rolmaat om te meten inde bouw of het goed is, vormt bij toetsen de beoordelingscriteria; is het aan de maat? En de column uit de september-editie van Examens ging over het halen van het rijbewijs van haar oudste zoon. Wat het thema voor haar nieuwste en laatste column gaat worden blijft nog even een verrassing. Op 16 november kunt u het lezen!

 

Tamara heel erg bedankt. Je zag er steeds enorm tegenop. Maar zie de criteria voor een goede column, je bent geslaagd!

 

En welkom Alex van de Kerkhof die voor alle uitgaven van 2020 de gastcolumns zal gaan verzorgen. Alex heeft al enkele columns geschreven voor Examens en is dus geen onbekende. Sterk met de pen, en met een verfijnd woordgebruik in wederom een eigen columnistenstijl. We kijken er (weer) naar uit. Veel plezier in het schrijven van je columns, Alex!

 

* Over de hackathon als motivatie-instrument om te kunnen komen tot toetsbekwaamheid bij hbo-docenten binnen de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), heeft een uitgebreid artikel gestaan in de septemberuitgave (2019-3) van examens.

 

** De herkomst van het begrip blauwdruk als synoniem voor toetsmatrijs

Een toetsmatrijs wordt wel eens aangeduid als de blauwdruk voor/van de toets. Wist u dat het begrip blauwdruk uit de bouwwereld komt? Bouwtekeningen (van de architect, bouwkundigen en constructeurs) werden met speciale inktpennen getekend op zogenaamd kalkpapier. Dit is een melkachtig doorschijnend wat stijf papier dat ook wel bekend staat als overtrekpapier. Met potlood gemaakte tekeningen konden met kalkpapier worden overgenomen, maar meestal werd er rechtstreeks op getekend. Met een scheermesje konden inktlijnen weer worden verwijderd als iets veranderd moest worden. Was de tekening klaar dan moesten daar kopieën van worden gemaakt, voor de opdrachtgever, de vergunningverlening door de gemeente, de aannemer voor de begroting en de bouwers voor de uitvoering. De afmetingen van een dergelijke tekening waren vaak groot; A0- en A1-papierformaten zijn eerder regel dan uitzondering. Om van dergelijke afmetingen kopieën te kunnen maken bestonden speciale ‘kopieerapparaten’. De kopieën die daar uitkwamen waren vochtig en hadden een blauwachtige kleur/zweem; vandaar de naam blauwdruk.

 

Toetskaart van Nederland

Ad de Jongh heeft de Toetskaart van Nederland, die te vinden is via https://www.e-xamens.nl/toetskaart-van-nederland, op verzoek van de redactie goed bestudeerd. Jaren geleden had de redactie het initiatief genomen om met de toetskaart een platform te creëren waar ‘alle’ informatie over toetsing samengebracht kon worden. De vraag die Ad wilde beantwoorden was hoe actueel is de Toetskaart en wordt die gebruikt die partijen die content aanleveren. Het resultaat was dat het gebruik wisselend is. Sommige rubrieken bevatten actuele informatie en andere rubrieken niet. De aanbeveling was dat de Toetskaart waardevol is en gehandhaafd moet blijven, maar dat er een redactie op gezet moet worden. De redactie van Examens gaat hierover in overleg met het NVE-bestuur om te kijken hoe dit georganiseerd kan worden.

 

Planning Examens 2019 en 2020

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2019 en 2020.

 

De redactievergaderingen zijn op:

 • 5 december 2019
 • 2 maart 2020
 • 25 juni 2020
 • 3 september 2020
 • 3 december 2020

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2019-4: 19 november
 • 2020-1: 17 februari
 • 2020-2: 11 mei
 • 2020-3: 14 september
 • 2020-4: 16 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2019-27: 10 oktober
 • 2020-28: 7 januari
 • 2020-29: 31 maart
 • 2020-30: 30 juni
 • 2021-31: 6 oktober