Nieuws

Vanuit de redactie

Hier komt steeds nieuws vanuit de redactievergadering. In deze eerste nieuwsbrief laten we zien hoe de redactie werkt.

De meeste artikelen en de inhoud van rubrieken komen uit het netwerk van de redactieleden. Soms worden artikelen spontaan aangeboden (dat mogen er meer worden). Voor een aantal rubrieken geldt dat redactieleden ze zelf schrijven. Ook interviews worden door de redactieleden gehouden en verwerkt tot een artikel of rubriek. Alle artikelen en rubrieken worden voorafgaand aan een redactievergadering (5 maal per jaar) door Annemarie de Knecht-van Eekelen (hoofdredacteur en secretaris) naar alle redactieleden (9) gestuurd. De redactieleden lezen alle teksten en plaatsen, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, opmerkingen en suggesties. Elk artikel en elke rubriek wordt tijdens de redactievergadering besproken. Opmerkingen en suggesties worden via het redactielid dat verbonden is aan de auteur naar de auteur teruggekoppeld. Een aangepaste versie wordt in een volgende vergadering besproken of, als er haast is, vindt overleg per e-mail plaats. Het komt voor dat aangeleverde artikelen niet passen binnen de thema's van het blad of dat de kwaliteit, ook na aanpassing, zo slecht is dat het artikel niet geplaatst kan worden. De redactie beslist of een artikel qua inhoud passend is en of de kwaliteit voldoende is, maar heeft de inhoud van het artikel geeft de visie van de auteur weer. Zo kunnen artikelen worden geplaatst die qua inhoud reacties oproepen van lezers. Lezers die willen reageren krijgen daarvoor de ruimte in het tijdschrift. EXAMENS is echter geen discussieplatform,  wellicht kunnen via deze nieuwsbrief discussies meer uitgebreid worden gevoerd.


Tijdens een redactievergadering wordt bekeken of het te maken nieuwe nummer van EXAMENS alle artikelen en rubrieken bevat om het nummer te vullen. Nadat alle artikelen en rubrieken inhoudelijk goed zijn bevonden,  heeft Annemarie de taak om alles passend te krijgen en stijl- en taalfouten die nog voorkomen te corrigeren. Tot haar taak behoort ook het verzamelen van foto’s voor de voorkant en voor zover van toepassing voor de inhoud. Alle auteurs krijgen voor plaatsing de kopij ter goedkeuring voorgelegd. Als de kopij compleet is, maakt Marie-José Verstappen, de vormgeefster van uitgeverij Kloosterhof er een mooie drukproef van die door Annemarie wordt gecontroleerd. De laatste correcties worden doorgevoerd, waarna Kloosterhof voor druk en verzending zorgt.

De uitgever zelf, Eric Vullers, is bij veel redactievergaderingen aanwezig. Hij zorgt ook voor de advertenties. De redactie is Eric Vullers zeer dankbaar voor zijn inzet,  want met een betaalde oplage van ruim 500 exemplaren en een totale oplage van 1.100 exemplaren is EXAMENS voor hem net kostendekkend.
Meer adverteerders en meer abonnees zijn welkom om de toekomst van  EXAMENS te verzekeren.

Heeft u een artikel dat past binnen EXAMENS laat het ons weten.