Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 2 maart 2020

De afgelopen redactievergadering van 2 maart 2020 was de laatste redactievergadering van Rena Punt. Sinds 2013 was Rena lid van de redactie en had onder meer het mbo en de relatie met het bestuur van de NVE in haar redactieportefeuille. Dat Rena een onderwijskundige achtergrond had (Rijksuniversiteit Groningen) was te merken aan haar stijl van redigeren van kopij. Ze lette veel op structuur, consistentie, taalgebruik en toegankelijkheid van een artikel of een rubriek voor de doelgroep. Ze was scherp en nauwgezet in haar redactiewerk. We vinden het jammer dat Rena de redactie verlaat en danken haar voor haar grote inzet. Tijdens de redactievergadering van 3 september 2020 gaan we van Rena afscheid nemen met een etentje aangeboden door Eric Vullers, de uitgever van Examens. Dan zal ook afscheid worden genomen van oud-redactielid Alex van de Kerkhof, die aansluitend op zijn redactiewerk van afgelopen jaren, dit jaar op zijn eigen en passende wijze de columns verzorgt.

 

Rena wordt, zoals in de vorige E-Nieuwsbrief aangegeven, opgevolgd door Jan Jacobs die zich in deze E-Nieuwsbrief zelf voorstelt.

 

Schrijven van een artikel is soms lastig, maar de redactie biedt hulp

Dat het schrijven van een artikel lastig kan zijn, blijkt vaker tijdens een redactievergadering. In veel gevallen ontvangt de schrijver schriftelijke feedback met het verzoek om een en ander aan te passen. Meestal is na aanpassing dan nog slechts nog een kleine redactieslag nodig door Ad de Jongh, die het eindredactiewerk uitvoert, waarna het artikel of de inhoud voor een rubriek opgenomen kan worden in een komende uitgave. Soms komt het voor dat een artikel qua onderwerp en inhoud interessant is om te plaatsen, maar dat er nog veel aan de tekst moet worden aangepast. In dat geval zijn er, afhankelijk van de gewenste aanpassingen de volgende opties: een telefoongesprek, een gesprek op locatie van de auteur als dat eenvoudig realiseerbaar is, aanpassing door de redactie in afstemming met de auteur of het omzetten van een tekst in een andere vorm, bijvoorbeeld als een interview. Auteurs vinden deze ondersteuning prettig, ook omdat hun artikel daardoor toch geplaatst kan worden.

 

Natuurlijk komt het ook voor dat een aangeboden tekst niet plaatsbaar is, omdat het onderwerp niet goed aansluit bij het thema waar Examens voor staat of dat het onderwerp al met eerdere artikelen of rubrieken is afgedekt, en geen nieuwwaarde meer biedt. Dat wordt dan ook aan de aanbiedende auteur gemeld.

 

De redactie vindt het belangrijk dat als iemand een passend onderwerp heeft en daarover een artikel zou willen schrijven, dat dat artikel er ook komt. Iemand die van zichzelf vindt dat hij niet goed kan schrijven, willen we aanmoedigen toch met iets te komen. De redactie kan kijken op welke wijze het onderwerp verder inhoud en vorm kan krijgen, zodat het geplaatst kan worden.

 

Thema voor interviews in 2021
De redactie heeft gediscussieerd over het thema voor een interviewreeks in 2021 en is uitgekomen op het thema ‘Een leven lang ontwikkelen’. Dit thema heeft de nadrukkelijke aandacht van de overheid. Zo wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne ontwikkelen (Kantar, 2019) over een leven lang ontwikkelen en heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) een Actie-agenda (2019) ontwikkeld. Vanuit Examens zijn we op zoek naar stakeholders met wie de redactie een interview kan houden om het thema verder uit te diepen. Mocht u een stakeholder zijn of iemand kennen, dan houdt de redactie zich aanbevolen: info@kloosterhof.nl (de uitgever van Examens).

 

De redactie stelt zich voor

Jan Jacobs, het nieuwste en eind 2019 aangetreden redactielid, stelt zich voor.

 

Afgelopen jaar heb ik mijn belangstelling kenbaar gemaakt om deel te nemen aan de redactie van Examens. Ik ben werkzaam als examencoördinator van Helicon Opleidingen – MBO Nijmegen. Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de ontwikkeling van professionele examenorganisaties. En daar horen examenprofessionals bij uit scholen en bedrijfsleven. Als NVE-bestuurslid heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de functieprofielen en het register. Nu werk ik aan mijn verdere professionalisering als examendeskundige. Deels in een pre-promotietraject en deels via het uitdragen van kansen en mogelijkheden binnen allerlei aspecten van de examinering. Mijn motivatie om deel uit te gaan maken van de redactie van Examens is de kans om het beroepsonderwijs als broedplaats van examenontwikkeling te presenteren. Een aantal collegae uit het MBO hebben zich tijdens ‘Hét Examencongres 2020’ van de NVE op 5 maart 2020, hierover al positief uitgesproken.

 

Vast en zeker tot binnenkort.

 

Noot van de redactie.

De redactie is blij met de komst van Jan. Hij heeft veel ervaring met examinering en een breed netwerk. Daarnaast kent hij het mbo goed, heeft bestuurservaring binnen de NVE en kan in zijn redactieportefeuille deze ervaringen meenemen.

 

Planning Examens 2020
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2020.

De redactievergaderingen zijn op:

  • 25 juni 2020
  • 3 september 2020
  • 3 december 2020

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

Verschijning tijdschrift nummer:

  • 2020-2: 11 mei
  • 2020-3: 14 september
  • 2020-4: 16 november

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

  • 2020-29: 2 april
  • 2020-30: 2 juli
  • 2021-31: 8 oktober


 

Hét Examencongres 2020 van de NVE
Op donderdag 5 maart 2020 vond ‘Hét Examencongres 2020’ van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens) plaats. De locatie was evenals in 2019 kasteel De Schaffelaar te Barneveld. Het evenement vond plaats een week voor het moment dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen werden verboden. Mogen we van geluk spreken of eigenlijk niet? Het was in ieder geval een geslaagd congres. Met 135 deelnemers was het congres voor NVE-begrippen weer druk bezocht en was het gezellig druk in het kasteel. Het congres is toch een beetje een reünie van toetsdeskundigen. Het programma was een aaneenschakeling van interessante presentaties en workshops, afgewisseld met pauzes die precies lang genoeg waren om te netwerken. De organisatie had aan veel details gedacht: overal ademde het congres de NVE uit, stonden workshops, sprekers en zalen duidelijk aangegeven, deelnemers hadden een persoonlijke kaart met daarop de naam en de vooraf opgegeven workshops, er was voor iedereen een goodiebag, er was koffie/thee/fris met wat lekkers erbij, een uitstekende lunch en bij het vertrek kreeg elke deelnemer een powerbank mee naar huis. Verschillende standhouders waren aanwezig om hun producten en/of diensten aan te bieden en zorgden daarmee tevens ervoor dat de toegangsprijs betaalbaar blijft en de NVE niet hoeft in te teren op haar eigen vermogen. Sponsoren/standhouders bedankt!

 

Jammer was dat er geen inzendingen waren voor de Prijs voor Examens 2020. Dat was eigenlijk de enige smet op het uitstekende congres. Maar dit was niet het enige dat aandacht behoeft. Wesley van ’t Hof, de huidige voorzitter van de NVE, gaf bij de afsluiting van het congres aan dat het lijkt dat de NVE slechts bestaat uit het tijdschrift (Examens), het Register Examenfunctionarissen en het jaarlijks Examencongres. Daarbuiten lijkt de vereniging slapend te zijn. Op de laatste ALV waren geen leden aanwezig, alleen het bestuur. ‘Dit is niet de weg die we willen’ zei hij. Hij deed een dringende oproep om tijdens de ALV van mei 2020 (datum is nog niet bekend) aanwezig te zijn.

 

Organisatie (Wesley van ‘Hof, Corine de Meijer, Sebastiaan de Klerk) enorm bedankt voor het goed georganiseerde en qua inhoud interessante ‘Hét Examencongres 2020’.