Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 25 juni 2020

De afgelopen redactievergadering van 25 juni was een bijzondere vergadering. Niet vanwege het feit dat we voor het eerst in 17 jaar online hebben vergaderd. Online vergaderen is bijna gewoon geworden, hoewel het niet went en teveel wordt gemist; oogcontact, non-verbale informatie, directe onderbrekingen bij wat iemand zegt, korte discussies, grapjes, dropjes die doorgeschoven worden, de sfeer en spontaniteit. We zijn online zo netjes, we wachten op elkaars beurt, niemand spreekt spontaan als eerste; eerst wordt afgewacht, we zijn serieus en de sfeer is anders. Het was de eerste keer dat de redactie zo vergaderde en het was niet de laatste keer helaas. In september zijn we weer online.


De afgelopen redactievergadering van 25 juni was een bijzondere vergadering. Wel vanwege het aanstaande vertrek van de hoofdredacteur (Desirée Joosten-ten Brinke), het was nog niet haar laatste vergadering, maar ze heeft wel haar vertrek aangekondigd. Daarnaast was er ook de aankondiging van onze eindredacteur (Ad de Jongh) dat hij na nummer 2020-4 ook geen lid van de redactie meer zal zijn. Hierna lichten wij hun komende vertrek toe.

 

Desirée Joosten-ten Brinke
Desirée is per 1 mei 2020 benoemd tot hoogleraar Leren van volwassenen en decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open universiteit. Ze zegt daarmee haar werkzaamheden bij Fontys Hogescholen op in de functies van Lector technology enhanced assessment en Academic director van de master Toetsdeskundige. Door de uitdaging van haar nieuwe werk heeft ze geen tijd meer voor het hoofdredacteurschap van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Desirée was sinds 2007 lid van de redactie en sinds 2013 is ze hoofdredacteur. Wanneer ze de redactie verlaat is nog niet duidelijk, eerst gaan we nog op zoek naar een opvolger.


Ad de Jongh
Ad is ook sinds 2007 lid van de redactie. Toen Annemarie van Eekelen (ook voormalig hoofdredacteur/eindredacteur) haar redactiewerkzaamheden in 2014 neerlegde werd Ad vanaf jaargang 2015 eindredacteur. Hij was in de loop van 2014 met pensioen gegaan, dus volgens zijn mederedactieleden had Ad genoeg tijd om het eindredacteurschap op zich te nemen. Bij zijn 'aantreden' als eindredacteur had Ad aangegeven dat hij het eindredactiewerk vier jaar wilde doen. Die vier jaar zijn inmiddels ruim verstreken en hij zit in de reservetijd. Door COVID-19 is de wereld verandert en hij heeft moeite met wat hij noemt het 'nieuwe abnormaal' en online vergaderen. Hij voorziet dat we niet volledig terug zullen keren naar de tijd van voor Corona. Mede dat heeft hem doen besluiten terug te treden als lid van de redactie. Hij maakt alle nummers van 2020 nog als eindredacteur af.

 

Vacatures voor een nieuwe hoofdredacteur en eindredacteur
De redactie en vooral Desirée is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur en eindredacteur. Er zijn tijdens de redactievergadering wat namen genoemd van toetsdeskundigen die zullen worden benaderd. Mocht dit tot niets leiden dan zullen we ons via een tussentijdse E-Nieuwsbrief en de NVE-site melden voor een interessante bezigheid op toetsgebied, midden in de ontwikkelingen en het nieuws op toetsgebied.

 

De online vergadering
De online vergadering verliep uitstekend. Alle redactieleden hebben hun taak, hebben veel ervaring en weten waarop moet worden gelet. Ad kon wel eens gelijk hebben dat online redactievergaderingen het nieuwe (ab)normaal zouden kunnen worden. Hierbij scheelt het dat de redactieleden elkaar goed kennen en op elkaar zijn ingespeeld. Het is niet ideaal en de echte sfeer is minder maar het scheelt veel reistijd. Voor bijvoorbeeld om en om, online en life vergaderen, valt zeker wat te zeggen. Het staat op de agenda voor de volgende online vergadering. Zonder het vervelende virus zou dit vast nooit op de agenda zijn gekomen!


Voor de vergadering was weer voldoende kopij zodat het lezen van verschillende stukken verdeeld kon worden. Wat weer eens opviel is, hoe lastig het schrijven van een goed stuk kan zijn. Daar waar je van ervaren en bekende auteurs of organisaties die stukken aanleveren een stuk verwacht dat op een punt en komma door kan naar Ad voor de eindredactie, ligt dat soms net wat anders. Dat kwam in de laatste redactievergadering een aantal keer voor. Dat is geen diskwalificatie van de auteur of organisatie, het toont aan hoe lastig het kan zijn om qua inhoud, structuur, toon, begrijpelijkheid, nieuwswaarde, volledigheid, onderbouwing, brongebruik et cetera tot een kwalitatief goede tekst te komen. Alles moet kloppen. Zelfs naar ervaren auteurs moet wel eens een bijdrage terug voor aanpassing. Maar dit maakt het redactiewerk juist ook wel leuk, en soms moeilijk, want hoe breng je de boodschap over dat we aanpassingen nodig vinden. Soms kan dat per e-mail en soms wordt gebeld met een toelichting. Een heel enkele keer is het onderwerp goed, maar is het slecht geschreven. Dan wordt wel eens een bespreekafspraak met de auteur gemaakt. Ook komt het voor dat een redactielid een inzending herschrijft en voorlegt aan de auteur, waarna het na goedkeuring wordt geplaatst onder de naam van de oorspronkelijke auteur. De inhoud is niet gewijzigd de leesbaarheid wel.

Het is altijd weer verrassend wat we aan kopij ontvangen en hoe we daar mee om gaan. Er is een groot voordeel. In alle gevallen komen we er met elkaar uit en in bijna alle gevallen zijn we het met elkaar eens. Intersubjectief beoordelen noemen we dat in toetstermen; met verschillende, onafhankelijke, belangeloos oordelende en deskundige beoordelaars die, weliswaar ondanks goede wil toch enigszins subjectief beoordelen, maar die in gezamenlijkheid komen tot een oordeel dat als objectief mag worden beschouwd (De Groot, 1961; Methodologie).

 

Planning Examens 2020
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2020.

De redactievergaderingen zijn op:

  • 3 september 2020
  • 3 december 2020

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.


Verschijning tijdschrift nummer:

2020-3: 15 september

2020-4: 17 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

2020-31: 8 oktober