Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 7 september 2020

Hoofd- en eindredacteur
Zoals gemeld in de vorige E-Nieuwsbrief (nummer 30) nemen Desirée Joosten-ten Brinke en Ad de Jongh respectievelijk hoofd- en eindredacteur afscheid van de redactie. Desirée meldde in de vergadering dat ze vier kandidaat-opvolgers heeft voor de vacature van hoofdredacteur. Met deze vier kandidaten zullen enkele redactieleden binnenkort een gesprek voeren. Alle vier de kandidaten staan met hun voeten stevig midden in de wetenschappelijke toetswereld en hebben een breed netwerk op toetsgebied, voorwaarden voor de hoofdredacteur. 

 

De redactie bestaat in totaal uit acht leden. De hoofdredacteur heeft de eindverantwoordelijk­heid voor de inhoud en opzet van het tijdschrift, onderhoudt contacten met het bestuur van de NVE en de uitgever (Kloosterhof) en zit de redactievergaderingen voor die vier maal per jaar worden gehouden. De redactieleden (waaronder de hoofd- en eindredacteur) zorgen voor de kopij, de beoordeling ervan en onderhouden de contacten met de auteurs. Daarnaast dragen ze inhoudelijk bij aan artikelen zoals het houden en uitwerken van interviews, het vullen van de rubriek ‘Gezien en gelezen’ en het, een enkele keer, zelf schrijven van een artikel.

 

Een vergeeflijke fout van de eindredacteur
De eindredacteur ziet als eerste de druk van het komende nummer. Natuurlijk bladert hij daar dan snel doorheen; hoe ziet het er uit, hoe is de bladvulling, hoe komen de titels, streamers afbeeldingen en dergelijke over? Kloppen de namen van de auteurs en hun e-mailadressen wel, is er geen vergeten? Toch nog een soort eigen check, want dan ziet de eindredacteur pas het echte resultaat in B5-formaat, gedrukt en al. En ja, dat doen de redactieleden enkele dagen later ook, als zij een aantal exemplaren op hun huisadres ontvangen. Bijna altijd gaat het goed, maar er komt zoveel bij kijken, dat wel eens een naam van een auteur van een artikel met vijf auteurs is vergeten of een e-mailadres niet is opgenomen of een grafiek minder goed leesbaar is. Volgende keer nog beter zeggen we dan. Het blijft mensen- en vrijwilligerswerk, hoewel we allemaal de lat hoog hebben liggen en de eindredacteur helemaal.

 

Maar in nummer 2020-3 (september) die onlangs is verschenen ging het wat meer mis dan Ad de Jongh wilde en was hij in zijn trots geraakt toen hij de fout zag. Het hoofdartikel, op de voorzijde van de omslag aangekondigd als  ‘Protocol Afstuderen 2.0’, waaraan zes auteurs hebben meegeschreven, bleek boven het artikel zelf een verkeerde titel te hebben. Ad heeft direct contact opgenomen met de hoofdauteur (Liesbeth Baartman) en zijn excuses aangeboden en de andere redactieleden geïnformeerd. Tevens is in de PDF-versie van het septembe­rnummer de juiste titel nu wel opgenomen: ‘Protocol Afstuderen. Een verkenning naar de huidige implementatie in het hbo’. En Liesbeth nam het heel sportief op!

 

En om met de woorden van Willem van Hanegem te spreken (de woorden waren niet van Johan Cruijf): ‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’ hieronder de link naar het gratis artikel. En voor Liesbeth Baartman, Lisette Munneke, Jeroen van der Linden, Tamara van Schilt-Mol, Kitty Meier en Marjoleine Dobbelaer betekent dit, dat het artikel extra onder de aandacht komt.

Link naar gratis artikel ‘Protocol Afstuderen. Een verkenning naar de huidige implementatie in het hbo’

Goed opgelost Ad!

 

De online vergadering
Om verspreiding van corona tegen te blijven gaan vergaderde de redactie op maandag 7 september 2020 weer online en zagen we op de achtergrond elkaars werkkamers; binnenkijken bij je collega’s. En eigenlijk gaat dat online vergaderen steeds verrassend goed, ook al mis je het persoonlijke contact. Daarnaast scheelt het echt veel reistijd. Met de nieuwe aankomende hoofd- en eindredacteur maar eens overleggen of dit het nieuwe normaal voor de redactie gaat worden. Of wellicht om-en-om (fysiek-online-fysiek-online).


Er was weer voldoende kopij, waarvoor dank!

 

Planning Examens 2020
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2020 en 2021.

 

De redactievergaderingen zijn op:

 • 3 december 2020
 • 25 februari 2021
 • 24 juni 2021
 • 2 september 2021
 • 2 december 2021

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2020-4: 17 november
 • 2021-1: 17 februari
 • 2021-2: 12 mei
 • 2021-3: 15 september
 • 2021-4: 17 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2020-31: 8 oktober
 • 2021-32: 7 januari
 • 2021-33: 1 april
 • 2021-34: 8 juli
 • 2021-35: 7 oktober