Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 3 december 2020

Nieuwe hoofdredacteur
Dr. Kelly Beekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van Examens. Hier zijn wij enorm blij mee! Kelly is Lector Onderwijsexcellentie Primair Onderwijs aan HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland). Kelly volgt Desirée Joosten-ten Brinke op zodra de redactie ook een nieuwe eindredacteur heeft gevonden. Tot die tijd werken Desirée en Kelly samen als hoofdredacteur. Kelly zal zich in een volgende E-Nieuwsbrief persoonlijk aan de lezers van deze Nieuwsbrief voorstellen.

 

Mogelijk uitbreiding van de redactie
Aan de sollicitatieprocedure voor hoofdredacteur namen vier kandidaten deel. Alle vier de kandidaten waren inhoudelijk deskundig, hadden goede ideeën om de bekendheid van Examens te vergroten, zijn gedreven en enthousiast en sluiten qua persoonlijkheid aan bij de andere leden van de redactie. Omdat we niet met meerdere hoofdredacteuren tegelijk verder kunnen, hebben we onze keuze op minder harde criteria moeten baseren. Hierbij hebben vooral een nieuw netwerk en ruimte in de agenda de doorslag gegeven.

 

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we met de andere drie kandidaten in gesprek gaan hoe we de relatie tussen hen en de redactie kunnen versterken. Sommige hebben aangegeven mogelijk deel te willen nemen aan de redactie. Daarnaast kwam toevallig ook nog een open sollicitatie voor een redactielid binnen. Ook daar wordt serieus naar gekeken. Een en ander zou niet alleen een mogelijke inhoudelijke versterking betekenen, maar ook een marktgerichte versterking. Alle kandidaten hadden goede ideeën over het breder en ook beter benaderen van doelgroepen op toetsgebied. Tijdens de gesprekken met de kandidaten voelde het alsof de redactie een lesje marketing kreeg. Heel interessant om alle opties te horen en de mogelijkheden te zien voor nieuwe kansen om Examens breder ‘in de markt te zetten’. Samen met de uitgever (Kloosterhof) gaan we dat dit jaar oppakken. Misschien biedt 2022 dan ruimte voor nieuwe dingen. Aan de huidige redactie zal het niet liggen; Kelly, en mogelijk anderen, zorgen voor een nieuwe frisse wind.

 

E-Nieuwsbrief gooit hoge ogen
We hebben nog meer goed nieuws, en dat zegt veel over de lezers van de E-Nieuwsbrief.

Eric Vullers, de eigenaar van Kloosterhof, en de uitgever van Examens, heeft onlangs (december 2020) de mediakaarten bijgewerkt. Dit zijn kaarten met gegevens over de tijdschriften die Kloosterhof uitgeeft. Dergelijke kaarten geven mogelijke adverteerders inzicht in oplages, doelgroepen, redactionele planningen, afmetingen en kosten van advertenties en dergelijke. Op de mediakaarten staan ook de ratio’s van de bijbehorende nieuwsbrieven. We kregen de volgende gegevens door van Eric (15 december 2020):

 

‘Op dit moment telt de nieuwsbrief inmiddels 4.684 unieke ontvangers.

 

De E-Nieuwsbrief van EXAMENS steekt in positieve zin ruim boven het landelijk gemiddelde uit en is ook de best gelezen nieuwsbrief ten opzichte van onze andere nieuwsbrieven (van Kloosterhof, red.). Met name de doorklikratio’s geven aan dat de lezers naar onderwerpen in de nieuwsbrief gaan, maar dat ook op banners wordt geklikt. Naar de Examenkamer is bijvoorbeeld in de nieuwsbrief van juni 368 keer doorgeklikt.

 

Hier de cijfers:

 

Landelijk gemiddelde*

E-Nieuwsbrief Examens**

 

Gemiddeld

Januari

April

Juni

Oktober

Open ratio

38,1%

46,63%

45,7%

49,0%

50,5%

41,3%

Doorklikratio

15,5%

37,73

40,0%

40,1%

41,3%

29,5%

Effectiviteit

6,2%

18,08

18,3%

19,7%

20,9%

13,4%

* Bron: Nationale E-mail benchmark 2020.

** Bron: Spotler 15-12-2020.

 

Wat een mooi resultaat en er zit zeker nog meer potentie in de nieuwsbrief als volgend jaar ook de website wordt vernieuwd en we de nieuwbrief ook in een nieuw jasje kunnen stoppen.’

 

De Open ratio geeft aan in hoeverre de doelgroep geboeid is door de inhoud (mail openen en doorklikken). De Doorklikratio geeft aan in hoeverre wordt doorgeklikt op een banner of tekstlink en is een maat om de effectiviteit ervan te berekenen.

 

We maken hieruit twee zaken op. Ten eerste dat de E-nieuwsbrief meer dan landelijk gemiddeld de doelgroep (van toetsspecialisten) boeit. Daar zijn we blij mee, blijkbaar doen we het qua inhoud goed. Ten tweede dat we te maken hebben met een serieuze en betrokken doelgroep. Qua oplage is de schriftelijke en online uitgave van Examens niet heel groot (ruim 600 abonnees) en wordt de E-nieuwsbrief weliswaar veel ontvangen (4.684 unieke ontvangers), maar is dit in relatie met andere nieuwsbrieven vast niet bijzonder (we hebben geen referenties). Maar wat wel uit de getallen spreekt is dat onze E-Nieuwsbrief ertoe doet.

 

Lezers, BEDANKT!

 

Het was fijn om te lezen dat Eric plannen voor de E-Nieuwsbrief heeft. Ook hiervoor gaven alle vier de sollicitanten uit zichzelf suggesties. Laten we 2021 gebruiken voor verschillende vernieuwingen zodat we in 2022 met nog betere uitgaven kunnen komen van zowel de papieren als de online uitgave van Examens, als de E-Nieuwsbrief.

 

Redactievergadering van 3 december 2020
De redactievergadering van 3 december 2020 verliep weer online. Kelly stelde zich aan de redactieleden voor, en omgekeerd natuurlijk ook. Helaas is nog geen nieuwe eindredacteur gevonden en Jackelien ter Burg bood weer aan om de notulen te maken. Desirée gaat samen met Kloosterhof de eindredactie doen van het komende nummer van Examens; 2021-1. De oproep voor een eindredacteur blijft bestaan. Dus ken je iemand … We horen het graag. Voor het gemak herhalen we hieronder wat het eindredacteurschap inhoudt.

 

Er zijn vanuit de vergadering verder geen bijzonderheden te melden. Er was weer voldoende kopij, waarvoor dank! Maar meer kopij blijft uiteraard van harte welkom.

 

Oproep voor een eindredacteur voor Examens; tijdschrift voor de toetspraktijk
De eindredacteur is verantwoordelijk voor de goede opname van de goedkeurde kopij, het vullen van de rubriek ‘Literatuur en Agenda, het vullen van open ruimtes met korte berichten onder de naam ‘Gesignaleerd’ en het maken van de inhoudsopgave met een korte inleiding op de op te nemen artikelen. De goede opname van de goedgekeurde kopij betekent passen en meten met de ruimte voor titels boven de artikelen en rubrieken en inhouden van de artikelen en rubrieken, het taalkundig doorlopen van artikelen en rubrieken, maken van ‘streamers’, gebruik van tussenkopjes en opnemen van afbeeldingen, grafieken en tabellen. Kloppen de namen en e-mailadressen van de auteurs wel en wordt alles wel consistent gebruikt?

 

De eindredacteur werkt nauw samen met de uitgever. Hij kiest de foto’s voor de omslag en bij de artikelen en stelt de voorkant samen. De eindredacteur is de laatste die de artikelen en rubrieken ziet en is degene die waar nodig soms wat tekst moet schrappen of aanpassen om uit te komen met de ruimte. De eindredacteur beoordeelt tot slot de drukproef en voert de laatste correcties uit.

 

De eindredacteur heeft contact met de auteurs en de hoofdredacteur voor afstembeslissingen en hij heeft contact met het bestuur van de NVE vanwege de NVE-pagina’s. De eindredacteur heeft een hoge mate van vrijheid bij zijn werk en kan veel met zijn eigen creativiteit om te komen tot weer een goede uitgave.

 

De eindredacteur is het enige betaalde redactielid. De eindredacteur moet beschikken over enige vrije tijd, moet taalvaardig zijn, moet creatief zijn en lef hebben om eigen keuzes te maken. De eindredacteur moet met beide benen in de toetswereld staan en het leuk vinden om met de inhoud van artikelen bezig te zijn, niet om ze inhoudelijk aan te passen, maar wel om ze passend en aantrekkelijk te maken voor de nieuwe uitgave. Zo’n nieuwe uitgave is eigenlijk wel het kindje van de eindredacteur waarover hij zich trots voelt!.

 

Planning Examens 2021
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2021.

 

De redactievergaderingen zijn op:

 • 25 februari 2021
 • 24 juni 2021
 • 2 september 2021
 • 2 december 2021

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2021-1: 15 februari
 • 2021-2: 10 mei
 • 2021-3: 13 september
 • 2021-4: 15 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2021-33: 1 april
 • 2021-34: 8 juli
 • 2021-35: 7 oktober