Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 25 februari 2021

Kelly Beekman en Desirée Joosten-ten Brinke samen op weg
Kelly zat als hoofdredacteur haar eerste redactievergadering voor met Desirée als eindredacteur. Helaas via Teams, maar daar zijn we inmiddels aan gewend. Beiden zijn voortvarend bezig en hebben een afspraak gehad met Eric Vullers, de uitgever van Examens en deze E-Nieuwsbrief om marketingtechnisch flink op de trommel te slaan. Zo is gesproken over de inzet van social media en een verbeterde website waarmee artikelen uit voorgaande nummers van Examens beter kunnen worden gezocht dan nu het geval is. Ook wordt gekeken naar het uitbreiden van doelgroepen waarvoor Examens ook relevant is. De redactie gaat nadenken wat ze precies wil. Maar ook is de suggestie gedaan of ‘marketing’ niet iets is voor een nieuw redactielid.

 

Waar we eerst kopij deelden via e-mail, toch niet zo ouderwets (toch?), delen we vanaf nu kopij via Surfdrive en voeren we online redactie in de kopij uit. De eindredacteur (Desirée) heeft als taak de uitgave van de gedrukte versie van Examens te realiseren. Het is hiervoor niet nodig dat ze bij de redactievergaderingen aanwezig is. Ze leest de notulen en ontvangt de kopij die geplaatst kan worden. Dit scheelt Desirée tijd, die ze kan besteden aan het eindredactiewerk. Per toerbeurt maakt een van de redactieleden de notulen.

 

Annie Kempers-Warmerdam en Desirée hebben deelgenomen aan de laatste ALV van de NVE. Het bestuur van de NVE Bestuur heeft aangegeven dat ze denken over een nieuwe organisatievorm. In dit kader hebben Cito en Explain aangegeven in overleg te gaan om te kijken wat mogelijk zou kunnen zijn. Voor veel NVE-leden is Examens een belangrijke reden om lid te zijn en uit het overleg van Kelly en Desirée met Eric werd duidelijk dat de E-Nieuwsbrief populair is bij de leden en de losse abonnees en goed wordt gelezen. In deze tijd, dat toetsing veel in de belangstelling staat, moeten de NVE en Examens elkaar kunnen versterken met nieuwe doelgroepen en wellicht met een nieuwe organisatievorm voor de NVE. We hopen dat Cito en Explain als kartrekkers met iets concreets komen.

 

Examens en de masteropleiding Toetsdeskundige
Binnen de masteropleiding Toetsdeskundige worden jaarlijks tientallen toetsdeskundigen opgeleid. Na 1.680 uur (!) met toetsing bezig geweest te zijn vertegenwoordigen de afgestudeerden alle onderwijssectoren alsmede de private sector. Ook hier kunnen de masteropleiding Toetsdeskundige en Examens elkaar versterken. Afgesproken is met Tamara van Schilt-Mol (Academic Director van de masteropleiding) dat we gaan verkennen hoe dit zou kunnen. Nu de tijd nog vinden.

 

Marketing en toetsing
Toetsing heeft iets serieus. Als we het hebben over toetsen denken we aan leeruitkomsten en leerdoelen, formatief en summatief, constructive alignment, validiteit, betrouwbaarheid, transparantie, beoordelen en analyse. En dat vergt vakinhoudelijke kennis en inzichten, toetsbekwaamheid, zorgvuldigheid, integriteit en nog veel meer aspecten die te maken hebben met kwaliteit. Als toetsdeskundigen zijn we niet van die snelle jongens, geen halve maar hele waarheden, niets overdrijven maar aantoonbaar onderbouwd en onderzoekend bezig zijn.

We denken dat we meer kunnen halen uit een betere marketing. De redactie gaat daarom zelf ook na op welke manier Examens beter zichtbaar kan worden op social media. Heb je daarvoor goede ideeën? Neem contact op met k.beekman@fontys.nl.

 

Toetsing is een branche
Tot slot van een redactievergadering met nieuw elan kijken we nog even terug op 2004, het jaar waarin het eerste nummer van Examens verscheen. Annie Kempers zei toen al dat veel organisaties hun brood verdienen met examinering: “Het is een volwassen branche die het verdient dat daarvoor een vakblad bestaat”. Meer dan zeventien jaar later bestaat dat vakblad nog steeds. Na Henk van Berkel, Desirée Joosten-ten Brinke mag nu Kelly Beekman met nieuwe energie Examens inhoud geven.

 

Kelly, heel veel succes en plezier binnen Examens! Je start is veelbelovend.

 

 

De redactie stelt zich voor

In eerdere uitgaven van deze E-Nieuwsbrief hebben we de redactie wat meer gezicht gegeven door alle redactieleden zich voor te laten stellen met een foto en een korte beschrijving van zichzelf. Deze keer maak je nader kennis met Kelly Beekman.

 

Hierbij stel ik me graag voor als nieuwe hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Mijn naam is Kelly Beekman, werkzaam bij Fontys Hogescholen in de functie Lector Technology Enhanced Assessment en zowel binnen het vakgebied hoger onderwijs als daarbuiten al jaren gepassioneerd over onderwijs en toetsing in het bijzonder. Ik ben gestart in het primair onderwijs als leraar basisonderwijs, en na mijn studie onderwijswetenschappen in het hoger onderwijs beland. Hier kreeg ik door mijn promotieonderzoek de kans me verder te verdiepen in toetsing en de vele mogelijkheden en uitdagingen die hierbij komen kijken. Ik ben al jaren een trouwe lezer van dit interessante vakblad waarin onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten en erg geïnteresseerd in de toets- en examenontwikkelingen binnen verschillende onderwijstypen en -vormen. Het is dan ook een absolute eer om als hoofdredacteur een bijdrage te mogen leveren aan dit invulling van dit blad, samen met geweldige redactieleden die al jaren mooie uitgaven verzorgen. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten in de verschillende bijdragen, te horen over actuele ontwikkelingen en vraagstukken, en u mee te nemen in onderzoeksopbrengsten en praktijkvoorbeelden!

 

Hartelijke groet,

Kelly Beekman