Nieuws

Vanuit de redactie

Geslaagde visitatie NVAO van de masteropleiding Toetsdeskundige

Ter inleiding; Kelly Beekman is de nieuwe hoofdredacteur van Examens, en lector Technology-enhanced assessment en MT-lid bij de masteropleiding Toetsdeskundige bij Fontys Hogescholen. Vanuit deze laatste twee rollen was Kelly onlangs betrokken bij de visitatie van de NVAO van de opleiding. Desirée Joosten-ten Brinke, de eindredacteur van Examens was de voormalige Academic Director van de opleiding. De redactie was dan ook nieuwsgierig wat de uitkomst van de visitatie zou worden. Deze was positief! Hieronder een kort verslag.

 

Op 26 mei 2021 is de masteropleiding Toetsdeskundige gevisiteerd door de NVAO. Deze opleiding is in september 2016 gestart en door het visitatiepanel werd terug- en vooruitgekeken op de opleiding. Zo’n visitatie is altijd een belangrijk moment dat veel voorwerk vereist, onder meer door het aanleveren van verschillende gevraagde materialen. Door het visitatiepanel aangedragen gespreksonderwerpen voor 26 mei waren onder meer: profilering van de opleiding, internationalisering, arbeidsmarktperspectief, oordeel van de studenten over de toetspraktijk van de opleiding, ontwikkelingen en trends, omvang van de instroom, verschillende inhoudelijke aspecten en de rol van de examencommissie.

 

Ten behoeve van de visitatie waren panels gevormd vanuit alumni en werkveld, vanuit het MT, de Academic Director en de Opleidingscoördinator, vanuit docenten, vanuit studenten en vanuit de Examencommissie. De panels werden uitgebreid bevraagd door het visitatiepanel. Het visitatiepanel heeft geoordeeld dat de opleiding aan alle standaarden voldoet; een positief oordeel dus!

 

Het visitatiepanel sprak expliciet waardering uit voor een aantal onderdelen, waaronder de door studenten geschreven zelfevaluatie, de begeleiding van de studenten, de authentieke beroepsproducten, en de expertise en betrokkenheid van het docententeam. Natuurlijk zijn er ook ontwikkelmogelijkheden. Zo kunnen actuele ontwikkelingen in het hedendaagse toetslandschap meer samengebracht worden, intern en extern. Ook kan de borgende rol vanuit de examencommissie nog steviger aangezet worden, en wordt aanbevolen om het internationale platform meer te benutten.

 

Voor de opleiding was dit een heel prettige, leerzame visitatie en gelijk een bevestigen dat ze hun doel (het verhogen van de kwaliteit van de toetsing in het onderwijs) hebben weten te realiseren.

 

De redactie van Examens feliciteert Tamara van Schillt-Mol (de Academic Director), Rosa Bartman (Opleidingscoördinator) en Kelly Beekman met deze positieve NVAO-accreditatie.

 

Andere verschijningsdatum E-Nieuwsbrief

De derde E-Nieuwsbrief van 2021 stond gepland voor 8 juli. Uitgever Kloosterhof heeft de algehele planning van haar nieuwsbrieven aangepast waardoor deze E-Nieuwsbrief nu op 17 juni verschijnt. Dit betekent dat we informatie uit de redactievergadering van 24 juni helaas niet mee kunnen nemen. In de volgende E-Nieuwsbrief komen we daarop natuurlijk wel terug.

 

Planning Examens 2021

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de nog resterende planning van ‘Examens’ voor 2021.

 

De redactievergaderingen zijn op:

  • 24 juni 2021
  • 2 september 2021
  • 2 december 2021

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering via

redactie@e-xamens.nl, ter attentie van Examens.

 

Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

  • 2021-3: 13 september
  • 2021-4: 15 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

  • 2021-34: 17 juni
  • 2021-35: 5 oktober