Nieuws

Vanuit de redactie

Zevende lustrum van de E-Nieuwsbrief

Dit is alweer de 35-ste (!) E-Nieuwsbrief van Examens. Eigenlijk zouden we de lustra van de E-Nieuwsbrief moeten vieren, want zeker na de coronatijd, die we nu eindelijk achter ons lijken te laten, zouden we alles wat we kunnen vieren moeten vieren, want dat hebben we te weinig kunnen doen. Maar ja, hoe vier je nu een zevende lustrum van een nieuwsbrief? Zeker als de redactie vooral van de inhoud is. We laten het lustrum maar overgaan en doen alleen de constatering dat we al in jaargang 17 zitten, en al 71 uitgaves van Examens verder zijn met 35 E-Nieuwsbrieven.

 

Als we ook constateren hoe vaak een artikel, rubriek of een hele uitgave via https://www.professioneelbegeleiden.nl/ wordt opgevraagd als lezer, toetsdeskundige, docent, vraagontwikkelaar, lid van een toets- of examencommissie of vanuit een andere achtergrond, dan weten we als redactie dat Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, ertoe doet. Op naar het volgende lustrum met de 40-ste E-nieuwsbrief en hopelijk voldoet deze E-Nieuwsbrief aan jullie verwachting.

 

 

Uit de redactievergadering van 2 september 2021

De redactievergadering van 2 september 2021 was weer een typische na-de-zomervakantie-vergadering. Was er wel genoeg kopij, had iedereen alles kunnen lezen, is alle kopij al wel binnen, wie willen het interview over een ‘Leven lang ontwikkelen’ houden en meer van dit soort operationele vragen kwamen ter tafel. Dat we uitgerust waren na een vakantie was te merken aan verschillende inhoudelijke discussies over inhouden van artikelen en rubrieken, waarbij de meningen nu eens wat verder uiteen lagen dan anders. Of lag het aan de artikelen/rubrieken dat we veel discussie hadden? Maar aan het einde van de vergadering waren we er toch unaniem uit. En dus moest nog wel wat terug naar sommige ontwikkelaars maar konden andere artikelen en rubrieken op een punt en komma na geplaatst worden.

 

Het was ook een vergadering die weer online ging, maar die we fysiek hadden willen doen, maar op onze vaste gastlocatie van het Cito kon dat nog niet. Maar daar komt nu verandering in. We gaan fysiek en online afwisselen, want online vergaderen gaat ook heel goed.

 

 

Inauguratie Desirée Joosten-ten Brinke

Op 5 november 2021 spreekt Desirée Joosten-ten Brinke haar inaugurale rede (oratie) uit als hoogleraar ‘Leren van volwassenen’ aan de Open Universiteit. Een vertegenwoordiging van de redactie zal hierbij aanwezig zijn.

 

Planning Examens 2021
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de nog resterende planning van ‘Examens’ voor 2021.

  • De laatste redactievergadering van 2021 is op 2 december.

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering via redactie@e-xamens.nl, ter attentie van Examens.

 

Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

 

  • Het laatste nummer van Examens in 2021 verschijnt 15 november.

 

De data voor de redactievergadering, en het verschijnen van de gedrukte nummers en de E-nieuwsbrief in 2022 worden binnenkort gepland en opgenomen in de volgende E-Nieuwsbrief.