Nieuws

Vanuit de redactie

2022

De redactie wenst alle lezers van deze E-Nieuwsbrief, de abonnees van de gedrukte uitgave en de losse nummerlezers van Examens alle goeds toe voor 2022.

 

Op het gebied van toetsing zal vast weer het nodige gebeuren. We hebben in 2020 al nadrukkelijk kennis moeten maken met online toetsing, de aandacht voor andere toetsvormen daardoor en het aspect van privacy door proctoring met camera’s bij online toetsen. Voor centrale examens in het voortgezet onderwijs golden versoepelde regels en examencommissies bogen zich het hoofd over wat wel en niet toelaatbaar was om validiteit en betrouwbaarheid van de ineens ‘andere’ examens te borgen. In 2021 waren we niet van corona af en werden de aanpassingen die voor toetsing noodzakelijk waren verbeterd en werd een en ander gewoner en zelfs meer normaal. We dachten in 2021 vast dat we in 2022 terug konden naar het oude normaal, maar niets is helaas minder waar. Tot 14 januari 2022 zijn we weer in een lockdown, en wat kunnen we nog meer verwachten? Helemaal terug naar het oude normaal, dus de tijd van voor corona, gaat het niet worden en dat hoeft ook niet. Naast veel reuring en ongemak heeft corona ons qua toetsing ook veel bewuster gemaakt hoe we met toetsing om moeten en ook kunnen gaan. Voor elke verandering geldt dat aanpassen gewenning vraagt, maar na een tijd weten we niet beter en is dat het nieuwe normaal. Wat we in 2022 qua toetsing gaan toevoegen aan dat nieuwe normaal gaan we met zijn allen meemaken.

 

 

Vakblad met de meeste IP-abonnementen!

Tijdens de afgelopen redactievergadering van 2 december 2021 was Eric Vullers, de uitgever van EXAMENS, aanwezig. Kloosterhof geeft elf vakbladen en boeken uit en vele daarvan hebben een digitale nieuwsbrief en Eric gaf aan dat de E-Nieuwsbrief van EXAMENS inmiddels wordt aangeboden aan  9.724 afnemers (Bron: Spotler 05-01-2022) en van de vakbladen de meeste IP-abonnementen heeft. Bijna alle hogescholen hebben zo’n IP-abonnement waarbij iedereen binnen het netwerk van de organisatie toegang heeft tot EXAMENS. Hoe een kleintje toch heel groot kan zijn! Blijkbaar spreekt de inhoud de lezers aan en zijn wij de lezers dankbaar dat jullie met zovelen zijn geabonneerd op deze E-Nieuwsbrief. We blijven ons best doen om steeds weer een E-nieuwsbrief te ontwikkelen met nieuwswaarde en inhoud.

 

Veel downloads van artikelen en toch naar een betere opzet en marketing

We horen van Eric dat van de downloadfunctie voor een artikel, rubriek of een hele uitgave van Examens via https://www.professioneelbegeleiden.nl/ veel gebruik wordt gemaakt. Dan weten we als redactie dat Examens er ook echt toe doet. Downloaden is gratis voor abonnees van Examens. Andere betalen voor artikelen een klein bedrag of kunnen dat doen via de bibliotheek van de eigen school of universiteit.

 

Dat veel artikelen worden opgevraagd heeft zo goed als zeker te maken met de inhoudelijke waarde van veel artikelen. In bronnenlijsten zien we Examens als bron steeds vaker genoemd worden. Dit bevestigt ons dat het redactionele concept van Examens goed is. Maar ook dat we niet zelfgenoegzaam achterover moeten leunen. We moeten het goede behouden en kijken waar het beter kan.

Een van de kleine aanpassen is dat we (jong) aanstormend toetstalent van de masteropleiding Toetsdeskundige een podium willen geven. In het komende nummer van Examens (2022-1) schrijft Simone Kralt - van Rijn een terechte frustratie van zich af onder de titel ‘Ik heb het ook niet bedacht’. Hoe regels zo dwingend zijn dat het gezonde verstand en een normale ratio er niet meer toe doen. Simone stelt een issue hieromtrent terecht aan de kaak.

 

Op 21 januari 2021 komt een deel van de redactie online bijeen om te praten over wie onze doelgroep precies is en hoe we die nog beter kunnen bereiken. Ons doel is niet het aantal lezers/abonnees te vergroten, hoewel Eric dat vast zal waarderen, maar hoe we door meer mensen te bereiken de kwaliteit van toetsing in brede zin kunnen verhogen. Zo weten we dat we relatief weinig lezers trekken uit het voortgezet onderwijs, terwijl we weten dat daar op toetsgebied veel gebeurt. Op LinkedIn zitten we niet met Examens, evenmin Tweeten we en zitten we niet op andere social media. We zijn best wel een beetje traditioneel, een beetje van ver voor corona, of zoiets. Dat is niet verkeerd, want we schreeuwen niet zo veel en zijn van de inhoud en dat blijkt gewaardeerd te worden, maar soms over iets wat harder roepen kan geen kwaad. Net zoals Simone doet met haar column. Dat zou ook een column kunnen zijn om door te plaatsen naar andere media. Daar gaan we het maar eens over hebben. Dus we blijven van de inhoud, maar we willen ook wat meer op de trommel slaan.

 

 

Afscheid van Bernadette Kruijver

Zoals het onderwerp al verraadt verlaat Bernadette Kruijver de redactie van Examens. Na bijna negen jaar voor Cito te hebben gewerkt heeft ze een nieuwe baan aangenomen bij uitgeverij Malmberg als portfoliomanager bèta. Kort gezegd betreft dat het ontwikkelen van lesmethodes voor biologie, natuurkunde en scheikunde in het voortgezet onderwijs. Een mooie nieuwe uitdaging waar ze erg naar uitkijkt. Bernadette heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen natuurkunde gestudeerd, dus het is daarmee een mooie passende nieuwe job.. Doordat ze minder te maken zal hebben met toetsing vindt ze haar positie binnen de redactie van Examens minder passend. Vanuit Cito zal haar plaats worden opgevuld.

 

Bernadette was vanaf 2019 redactielid en volgde Alex van de Kerkhof op. We raken met Bernadette een positief kritisch redactielid kwijt die toetstechnisch erg deskundig was en sterk was qua structuur en tekst van kopij. Ze kon haar eigen mening loslaten ten behoeve van het gehele belang, ze was evenwichtig en nauwgezet. We gaan deze belangrijke eigenschappen van een redactielid missen. In haar afscheidsmail schreef ze: ‘Ik heb mijn kijk op de toetswereld flink kunnen verbreden. Waar ik me bij Cito toch vaak met summatieve en meer traditionele vormen van toetsing bezighoud, is de wereld toch een stuk diverser.’ Bernadette wordt opgevolgd door een andere toetsdeskundige van Cito. De redactie bedankt Bernadette voor haar inzet.

 

 

Uit de redactievergadering van 2 december 2021

Het voornemen was nog zo om op 2 december 2021 fysiek te vergaderen op uitnodiging van de uitgever te Neer met een etentje. Hierbij zou ook alsnog afscheid genomen worden van een aantal vertrekkende redactieleden. Maar wederom gooide corona teveel virussen door de lucht en leek het ons beter om fysiek contact te vermijden. Dus waren we allemaal weer op het scherm aanwezig.

 

De kopij was door Kelly Beekman verdeeld onder de redactieleden, wat er altijd voor zorgt dat er zeer serieus naar de toegewezen stukken wordt gekeken. En meestal wordt door de redactieleden ook naar de niet-toegewezen kopij gekeken, waardoor discussies zowel over een meer globale indruk van een ingezonden stuk gaan als de details waarmee we de auteur goede feedback kunnen geven voor eventuele aanpassingen. Of dat we allemaal vinden dat een stuk direct plaatsbaar is op een punt en een komma na.

 

We notuleren per toerbeurt en blijkbaar vindt Jan Jacobs het leuk om dat te doen want zijn laatste verslag van de vergadering was uitgebreid en volledig; top Jan; je mag het vaker doen!

 

Veel van de besproken zaken zijn hiervoor al toegelicht, dus voor nu geen verder nieuws vanuit de redactie.

 

 

Planning Examens 2022

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de nog resterende planning van ‘Examens’ voor 2022.

 

De redactievergaderingen zijn op:

 • 3 februari;
 • 2 juni;
 • 1 september;
 • 1 december.

 

Kopij ontvangt de redactie graag uiterlijk twee weken voor de redactievergadering via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2022-1: 16 februari;
 • 2022-2: 11 mei;
 • 2022-3: 14 september;
 • 2022-4: 16 november.
   

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2022-36: 6 januari;
 • 2022-37: 31 maart;
 • 2022-38: 16 juni;
 • 2022-39: 6 oktober.