Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van donderdag 2 juni 2022

De redactievergadering was weer online, met veel kopij, waarvoor dank! Met het vertrek van Bernadette Kruijver als redactielid namens Cito was een Cito-redactieplaats vrijgevallen. Na een eerder ‘sollicitatiegesprek’ met Lody Smeets (redactielid word je niet zomaar, je moet iets met toetsing doen) was de redactievergadering het moment voor Lody om mee te draaien en om wederzijds te ervaren of de klik er was; en die was er. Lody is Senior Advisor Examens and innovation bij Cito en in de volgende E-Nieuwsbrief zal Lody zichzelf aan jullie voorstellen.

 

De NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens) heeft een nieuw tijdelijk bestuur en omdat Examens voor leden een belangrijke reden is om lid te zijn van de NVE is een goede samenwerking belangrijk. Jan Jacobs is namens de redactie nu ook tijdens de ALV van de NVE van 24 mei 2022 gekozen tot bestuurslid van de NVE en daarmee de linking pin tussen de redactie en de ALV. Tijdens het Festival Leren van Toetsen op vrijdag 3 juni 2022 mocht Examens met een standje op het Festival aanwezig zijn (zie de aparte paragraaf hierna). Natuurlijk hebben we de NVE hierbij ook onder de aandacht gebracht van de bezoekers en dat waren er veel (± 270). Er is reuring en dat voelt goed! Op naar weer een nieuw succesvol NVE-congres, want dat waren ze, en ontmoeten we elkaar weer life en delen we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten, want die zijn er inmiddels genoeg (formatief handelen, portfoliotoetsing en programmatisch toetsen om enkele te noemen).

 

De volgende redactievergadering is op donderdag 1 september 2022. Wil je iets delen? Graag! Mail ons via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens.

 

 

EXAMENS op LinkedIn
De redactie en de uitgever hebben het initiatief genomen om sociale media nadrukkelijk te gaan gebruiken voor het bekend maken van Examens en artikelen daarin. Sandra Notenboom-Frencken (communicatieadviseur) van de uitgever is hier nadrukkelijk mee bezig. LinkedIn staat in de stijgers en aan Instagram wordt gewerkt. Examens heeft op LinkedIn momenteel al 247 volgers (stand per 11 juni 2022). En wat leuk is dat via de posts nu al veel gedeeld wordt, precies wat we als redactie graag willen.

Ook via LinkedIn geïnformeerd worden? Wordt follower 248, of misschien wel nummer 300!

 

Examens op het Festival Leren van Toetsen
Zoals beschreven in de 37ste E-Nieuwsbrief werkt Examens samen met toetsnetwerken zoals het Netwerk Toetsbekwaamheid en het Platform Leren van Toetsen (zie ook de rubrieken hierover die een vaste plaats hebben gekregen in de E-Nieuwsbrief).

 

Op vrijdag 3 juni 2022 organiseerde het Platform Leren van Toetsen weer haar jaarlijkse Festival, een creatieve benaming voor een inhoudelijk sterk congres met leuke Festival-ingrediënten. De nadruk ligt vanzelfsprekend op leren van toetsen en is het hbo sterk vertegenwoordigd, maar ook het vo, mbo, universiteiten en de private sector waren aanwezig.

 

Door de samenwerking tussen het Platform Leren van Toetsen en Examens kreeg Examens een standruimte aangewezen waar we Examens en ook de NVE hebben mogen presenteren. Eric had van het laatste nummer (meinummer 2022) extra exemplaren laten drukken. Deze hebben we uitgereikt aan de deelnemers en dat leverde enthousiaste reacties op: ‘Ohhh, hier ben ik blij mee’ of ‘Mag ik er wel twee hebben?’. Maar ook ‘Ik heb hem al thuis gekregen’, top natuurlijk. Nu hopen dat het nieuwe lezers oplevert en voor de NVE nieuwe leden. Nu we weten hoe het werkt om op het Festival te staan, en als we volgend jaar weer mogen staan, gaan we ons nog wat pro-actiever opstellen. Hieronder een impressie hoe we aanwezig waren.

 

Organisatie van het Platform Leren van Toetsen, dank dat we aanwezig mochten zijn.

 

 

Lectorale rede Kelly Beekman, onze hoofdredacteur
Vanzelfsprekend was de redactie vertegenwoordigd bij de Lectorale rede van dr. Kelly Beekman op 9 juni bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, waar ze officieel werd geïnstalleerd als lector Technology Enhanced Assessment.

 

Kelly, namens de redactie van harte gefeliciteerd met je installatie als lector!

 

Artikel over validiteit en verschillende vormen van validiteit
In de 37ste E-Nieuwsbrief werd een oproep gedaan voor kopij over validiteit en de verschillende vormen van validiteit. Henk van Berkel , de fouding father van Examens en oud hoofdredacteur, mailde ons dat hij, in zijn eerste proefschrift uit 1984 een opsomming van 54 (dacht hij) soorten validiteiten heeft gerubriceerd in vier categorieën. Plus een verhandeling over het onderwerp. Wie zou hiermee aan de slag willen richting een artikel? Graag een e-mail naar info@kloosterhof.nl.

 

Planning Examens 2022
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de nog resterende planning van ‘Examens’ voor 2022.


De redactievergaderingen 2022 zijn op:

  • 1 september;
  • 1 december.

 

Kopij ontvangt de redactie graag uiterlijk twee weken voor de redactievergadering via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

  • 2022-3: 14 september;
  • 2022-4: 16 november.

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

  • 2022-39: 6 oktober.