Nieuws

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 1 december 2022

Eerste fysieke redactievergadering sinds begin coronapandemie
Op 1 december 2022 vond de redactievergadering voor het eerst sinds het begin van de corona-pandemie weer fysiek plaats. Het was een vergadering met aansluitend een etentje dat ons werd aangeboden namens Kloosterhof, de uitgever van Examens als dank voor het vrijwilligerswerk van de redactieleden. Eric Vullers, hartelijk dank daarvoor, het wordt enorm gewaardeerd!

 

We waren te gast bij Tilburg University. Vincent Kalis, mede redactielid, had dit georganiseerd. We vergaderden in een ruimte met professionele video- en geluidsapparatuur want twee redactieleden konden vanwege afspraken niet fysiek aanwezig zijn. Dan ervaar je dat zo’n hybride overleg heel goed mogelijk is, en dat dat heel wat anders is dan een bijgedraaide laptop met de camera en het geluid daarvan; wat een kwaliteitsverschil! Wat online overleg betreft heeft corona ons dus ook wat gebracht. Maar ook dat voor een fysiek overleg Tilburg best ver weg ligt van Enschede en Heerlen met een reistijd van respectievelijk 5 en 4 uur (vice versa). Dus online overleg is echt zo gek nog niet. Voor 2023 zal het online vergaderen daarom ook voortgezet worden.

 

Correctie op een gedeeltelijk afgedrukt artikel in Examens november 2022
In Examens november 2022 stond een interview met Anneke Blok die na 6,5 jaar voorzitter van de raad van bestuur van Cito te zijn geweest, afscheid daarvan heeft genomen. In de papieren uitgave van november 2022 is helaas maar een gedeelte van het interview overgenomen, onze excuses daarvoor. In de digitale PDF-versie is het al aangepast. Via deze link kunt u alsnog het gehele interview lezen. 

 

Examens vanaf 2023: driemaal online als PDF en één maal in druk
Examens verschijnt zoals je weet viermaal per jaar (februari, mei, september en november). Vanaf 2023 verschijnen de eerste drie uitgaven niet meer in druk maar als PDF online. De november-uitgave verschijnt wel in druk en zal tevens een samenvatting vormen van artikelen/rubrieken die in de eerdere online uitgaven zijn verschenen. De laatste uitgave wordt dus een dikkere uitgave dan normaal. De reden hiervoor zijn de sterk gestegen kosten voor papier, druk, handling en porto, de gewenning aan het gebruik van PDF, lezen vanaf het beeldscherm en het snel kunnen vinden en raadplegen van digitale informatie. Zie bijvoorbeeld het Platform Leren van Toetsen waar veel (wetenschappelijke) artikelen online zijn te vinden.

 

Wat ook een rol speelt is dat leden van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens) de uitgaven van Examens via het lidmaatschap van de NVE ontvangen. De lidmaatschapskosten, maar ook de losse abonnementen, zouden sterk moeten stijgen, hetgeen de NVE liever wil vermijden. Daarnaast speelt duurzaamheid een rol, want verbruik van papier en het per post verzenden en dus vervoer per vrachtauto/busjes is niet duurzaam.

 

Kloosterhof is momenteel ook bezig de website van Examens aan te passen en beter toegankelijk te maken.

 

Dus voorlopig geen Examens meer in de brievenbus, maar als PDF in de e-mail en opslaan als PDF in een map of submap met wellicht als titel ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’.

 

Gebruik het (gratis) IP-adres voor medewerkers van deelnemende instellingen
Veel onderwijsinstellingen, maar ook andere organisaties, hebben een zogenaamd IP-abonnement op Examens. Dit betekent dat medewerkers van die instellingen/organisaties onbeperkt en gratis toegang hebben (de organisatie betaalt het abonnementsgeld) tot alle gehele uitgaven en losse artikelen van Examens. Medewerkers worden automatisch herkend aan hun IP-adres, mits de ICT-afdeling of soms de bibliotheek hiervoor gezorgd heeft. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan als medewerker contact op met uw ICT-afdeling of de bibliotheek van uw instelling/organisatie.

 

Afscheid van Rena Punt en een afscheid en welkom van Desirée Joosten-ten Brinke
Vlak voor en tijdens de coronatijd heeft een aantal redactieleden de Examens-redactie verlaten. Zo gingen Ad de Jong (eindredacteur) en Alex van de Kerkhof (redactielid) met pensioen en vonden Rena Punt en Bernadette Kruijver (beide redactielid) een andere baan met minder aandacht voor toetsing. Desirée Joosten-ten Brinke (hoofdredacteur) werd Decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit en hoogleraar Leren van volwassenen aldaar en kon het hoofdredacteurschap niet meer combineren met haar drukke nieuwe werkzaamheden. Door het vertrek van Ad de Jongh, kwam de zware redactietaak van eindredacteur vrij. Desirée wilde die taak wel op zich nemen, maar dan anders ingevuld (zie hierna). En dus werd Kelly Beekman de nieuwe hoofdredacteur. Maar afscheid nemen doe je fysiek met een praatje, een hapje en een cadeautje en dat gaat niet online. Dus stelden we het steeds uit, tot 1 december jongstleden dus.

 

Uiteindelijk hebben we fysiek afscheid genomen van Rena Punt die werd uitgezwaaid door Annie Kempers (redactielid). Harry Molkenboer (redactielid) zwaaide Desirée uit als hoofdredacteur en begroette haar weer als de nieuwe eindredacteur. Voor het uitzwaaien kon handig gebruikt gemaakt worden van de vele E-Nieuwsbrieven, waarin alle redactieleden zich de afgelopen jaren hebben voorgesteld. Daarin staat precies wanneer ze begonnen, wat ze deden, wanneer en waarom ze weggingen. En de rest van de speeches lukte qua invullen ook bijzonder goed. Na de redactievergadering gingen we uit eten en was het gezellig om elkaar weer eens te zien en fysiek bij te kletsen.

 

Andere wijze van eindredactie door Desirée
De hoofdredacteur is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de uitgaven van Examens, zit de redactievergaderingen voor, heeft contact met de uitgever (Eric Vullers) en de NVE, gaat over de opzet van Examens, en dergelijke. Als alle kopij voor een nieuwe uitgave binnen, besproken en indien nodig aangepast is, gaan alle bestanden naar de eindredacteur die samen met de uitgever ervoor zorgt dat alles opgemaakt wordt en klaar voor druk gemaakt wordt. Dat klinkt eenvoudig, maar dan gaat het letterlijk om punten en komma’s. Desirée is dan het laatste oog die te maken heeft met een titel die te lang is of toch de lading net niet goed dekt, met een lead die niet uitdagend genoeg blijkt te zijn, met een tekst die ingekort moet worden, omdat het anders niet past, met nieuwtjes die gevonden moeten worden om witruimte te vullen, met foto’s die gevonden moeten worden en bij een artikel moeten passen, en met de laatste controle van teksten, streamers (opvallende quotes uit de tekst),witregels en passende tussenkopjes. Veel werk waarbij inhoudelijke kennis van toetsing voorwaardelijk is om verantwoording te kunnen nemen voor de laatste wijzigingen.

 

Omdat het vinden van een eindredacteur lastig was en Desirée wel graag op de hoogte wil blijven van alle interessante onderwerpen uit het tijdschrift, wilde zij wel betrokken blijven als eindredacteur. Het bijwonen van de redactievergaderingen is voor haar niet meer mogelijk. Tevens bedacht ze dat de redactieleden voortaan zelf de laatste check moeten uitvoeren op de eigen artikelen, nadat ze door de vormgever van Kloosterhof zijn opgemaakt.. Aldus werkt het tegenwoordig op deze wijze.

 

Planning Examens 2022 en 2023

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2023.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2023-1: 15 februari (online uitgave);
 • 2023-2: 17 mei (online uitgave);
 • 2023-3: 13 september (online uitgave);
 • 2023-4: 15 november (gedrukte uitgave).

 

Sluitingsdatum voor het aanleveren kopij is ongeveer drie maanden voor de verschijningsdatum van een uitgave. De redactievergaderingen zijn steeds ongeveer twee weken later. De sluitingsdata voor de kopij zijn:

 • 2023-1: gesloten;
 • 2023-2: ± 16 februari;
 • 2023-3: ± 15 juni;
 • 2023-4: ± 17 augustus.

 

De kopij ontvangt de redactie graag via k.beekman@fontys.nl, ter attentie van Examens.

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2023-40: 5 januari;
 • 2023-41: 30 maart;
 • 2023-42: 15 juni;
 • 2023-43: 5 oktober.

 

Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen?