Nieuws

Verzameld werk over Terecht of niet

De Rubriek Terecht of niet? is een zeer gewaarde rubriek in Examens. Dit komt vooral door de inhoud, want veel lezers willen weten hoe onderwijsrechtelijke thema’s zijn ontstaan en tot welke uitspreken ze leiden. Ze zijn praktisch en herkenbaar en roepen nieuwsgierigheid op ten aanzien van de afloop. Ook de wijze waarop Ton Lamers de rubriek voor het voetlicht weet te brengen roept positieve reacties op. Juridische onderwerpen worden gestructureerd, helder en in zijn eigen schrijfstijl op een begrijpelijke wijze leesbaar en begrijpelijk naar voren gebracht.

 

De bundel met verzameld werk over Terecht of niet geeft met annotaties en vier artikelen inzicht in onderwerpen als het aanwijzen van de examinatoren, fraude, herbeoordelen, het bindend afwijzend studieadvies (BAS), of recht op inzage, maar ook in juridische begrippen zoals de algemene wet bestuursrecht (Awb), hoger beroep of discretionaire bevoegdheid.

 

Lezers zullen de naam van mr. dr. A.H. (Ton) Lamers kennen maar niet precies weten wie hij is. In de bundel stelt hij zichzelf voor. Hieronder treft u de kopie ervan aan.

 

“Toen ondergetekende in 2014 werd gevraagd om eens een commentaar op een onderwijsrechtelijke uitspraak te schrijven dacht ik dat het een eenmalige bijdrage zou zijn. Dat is anders gelopen. Door de combinatie van twee factoren, ten eerste mijn voorzitterschap van een examencommissie bij een hogeschool en ten tweede de gelegenheid om in ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’ mijn inzichten het onderwijsrecht nader uit te werken, maakten dat ik werd gegrepen door de rechtsniche van het onderwijsrecht. De in ‘Examens’ gepubliceerde bijdragen van mijn hand leidden niet zelden tot vragen en interessante gedachtewisselingen van en met lezers. Ook dat was weer een aanleiding om mijn juridische- en de daaraan verbonden maatschappelijke inzichten met de lezers te delen. De bundel die nu voorligt geeft niet alleen een overzicht van de ontwikkeling en de dynamiek van het onderwijs (proces-) recht maar ik voor mij ook de aanleiding om de ontwikkeling van het onderwijs (proces-) recht te blijven volgen. Veel dank gaat uit naar de redactie van Examens.”

 

De bundel kan binnenkort worden besteld via de boekhandel of rechtstreeks via info@kloosterhof.nl. De bundel kost € 17,95.

 

 

Dit is de link naar enkele inkijkpagina’s