Nieuws

Vingerafdruk met je toetsenbord

Een eenvoudig instrument om examenfraude mede mee op te sporen

De lockdown is in elk geval verlengd tot 19 januari 2021. Dus voorlopig zeker geen massale tentamens op school en waarschijnlijk de rest van het schooljaar ook niet; dat geeft duidelijkheid voor docenten en studenten. Examenfraude wil elke school en elke docent proberen te voorkomen. We willen valide tentamens afnemen die een uitspraak doen dat de score die de student op het tentamen heeft behaald, in de buurt komt van het ware bekwaamheidsniveau van de student. Vooral voor tentamens die met gesloten vragen worden afgenomen, levert de lockdown problemen op. Het omzetten van dergelijke tentamens naar een tentamenvorm die minder gevoelig is voor fraude is vaak lastig. Via online proctoring (online toezicht) wordt gepoogd deze tentamens door te laten gaan vanaf de kamer van de student. Dat deze vorm van toezicht niet fraudevrij is, is bekend, hoewel er veel aan wordt gedaan dat wel zoveel mogelijk te borgen. De video in het artikel hierna laat zien hoe lastig het kan zijn als een student een en ander goed organiseert, en dat kunnen ze als het gaat om een lastig tentamen dat behaald moet worden.

 

Dit artikel gaat over een nieuwe vinding van studenten van de TU Eindhoven. Zij analyseerden het typegedrag van een persoon en ontdekten dat dit een unieke code oplevert. Door gedurende een tentamen dit gedrag blijvend te monitoren kan worden ontdekt of degene achter het toetsenbord wel de kandidaat is die daar verwacht wordt. Dat dit niet dé oplossing is om fraude te voorkomen is helaas ook waar. Want je voor laten zeggen en dan de antwoorden intypen, wordt niet ontdekt.

 

Maar het is net zoals bij inbraakpreventie; hoe meer drempels worden opgeworpen hoe lastiger het is om binnen te komen, of zoals bij toetsen te frauderen.

 

De video duurt 2.06’’ en is het bekijken zeker waard. Nooit geweten dat we met ons typegedrag een unieke fingerprint achter laten. De gedachte aan 1984 van George Orwell, Big brother watching you kwam weer even op. Maar iets positiever en wellicht handig voor een unieke digitale handtekening.