Nieuws

Vreemde ogen dwingen

Voor wie de ontwikkelingen op het gebied van de professionalisering van de examinering in het hbo volgt het volgende. De Vereniging Hogescholen heeft op 5 juni 2013 een handreiking gepubliceerd met Informatie over besluitvorming en stand van zaken implementatie ‘Vreemde ogen dwingen’. Deze handreiking is te als volgt te downloaden:
http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/publicaties/doc_view/1850-handreiking-besluitvorming-en-stand-van-zaken-implementatie-vreemde-ogen-dwingen