Nieuws

Weggeefactie

Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld

In samenwerking met de uitgever mogen we 10 exemplaren van het boek Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld weggeven! Deze weggeefactie loopt t/m vrijdag 29 maart 2013. Winnaars, die willekeurig worden geselecteerd, worden vrijdag 5 april 2013 per e-mail geïnformeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Klik hier om mee te doen aan deze weggeefactie!

In de periode 2007-2012 is in EXAMENS een aantal portretten gepubliceerd van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De examenwereld kent enerzijds wetenschappers die via onderzoek en publicaties theoretische vernieuwingen brengen, anderzijds zijn er talloze personen werkzaam in de examenbranche die voor de taak staan examens samen te stellen en op een eerlijke en transparante wijze af te nemen. Tussen theorie en praktijk bevinden zich mensen die in staat zijn deze gebieden te verbinden.


De redactie is van mening dat goede examinering niet mogelijk is zonder een goede theoretische basis. Een goede theoretische ondergrond alleen is echter niet voldoende om goed te examineren. Theoretische concepten moeten worden bewerkt tot handreikingen die bruikbaar zijn voor mensen uit de praktijk. Ieder van de in EXAMENS geportretteerden heeft dit in meer of mindere mate gedaan. Op die manier hebben zij bijgedragen aan zowel de ontwikkeling van hun vakgebied als aan de praktijk van toetsing en examinering.
 

Velen hebben baat bij goede examinering. Dat zijn op de eerste plaats de honderdduizenden kandidaten die jaarlijks worden geëxamineerd. Examenuitslagen beogen hun kennis en vaardigheden op een correcte manier te weerspiegelen. Daarvoor zijn betrouwbare en valide examens een noodzakelijke voorwaarde. Ten tweede heeft de maatschappij belang bij examens die de garantie bieden dat de beoordeelden inderdaad over de beoogde kennis en vaardigheden beschikken. De geportretteerden hebben in hun werkzame leven daaraan een grote bijdrage geleverd.


De portretten die in deze bundel zijn samengebracht, zijn voor een deel het resultaat van interviews die door redactieleden van EXAMENS zijn afgenomen. Voor de interviews is een vragenlijst gehanteerd met onderstaande vragen die min of meer consequent zijn gebruikt:

 • Hoe en wanneer bent u geïnteresseerd geraakt door het onderwerp examens?
 • Wie zijn uw leermeesters?
 • Wat drijft u?
 • Wat is uw visie op examens? Wat is het doel?
 • Wat ziet u als het hoogtepunt in uw loopbaan tot nu toe?
 • Hebt u leerlingen c.q. opvolgers? Heeft u school gemaakt?
 • Wie beschouwt u als vooraanstaand in de examenwereld? Waarom?
 • Bent u nu nog actief in het vakgebied? En waarmee?
 • Welke missers heeft u gemaakt? Wat is anders uitgepakt?
 • Wat denkt u van de toekomst van examinering?
 • Wilt u een boodschap aan de lezers van EXAMENS geven?

Behalve de interviews zijn er twee in memoria in deze publicatie opgenomen. Eén over Adriaan de Groot en één over Bob van Naerssen. De teksten in deze bundel zijn door de samenstellers geschikt gemaakt voor publicatie in deze vorm. De oorspronkelijke bijdragen zijn niet inhoudelijk gewijzigd.

Geportretteerd zijn: Adriaan de Groot, Bob van Naerssen, Wynand Wijnen, Wim Hofstee, Wim van der Linden, Norman Verhelst, Dato de Gruijter, Don Mellenbergh, Jules Peschar, Cees van der Vleuten, Pieter Drenth en Henk van Berkel.