Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|...|29|

In de media

OCW moet bezuinigingen op bekostiging hogescholen en universiteiten

Het Nationaal Programma Onderwijs van 8,5 miljard euro blijkt toch niet helemaal kostendekkend te zijn. Daarom moet het ministerie van OCW tot 2027 ongeveer 149 miljoen euro bezuinigen op de bekostiging van hogescholen, universiteiten en het mbo. Universiteiten worden het meest gekort met 43...

Lees meer...

Feedback op papers van studenten effectiever met vragenformulier

Feedback, feed-forward en feed-up staan al langere tijd in de belangstelling. Velen snappen het nut, maar het goed toepassen ervan ligt minder eenvoudig. Feedback geven op wat beter kan lukt de meesten wel, maar dat koppelen een feed-forward en feed-up wordt lastiger omdat concreet te maken....

Lees meer...

Weggeefactie: Tussen toets en bestuur

De positie van de examencommissie in het hoger onderwijs

De examencommissie neemt een spilfunctie in binnen universiteiten en hogescholen. Zij is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding. De examencommissie ziet erop toe dat: de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is; het gehele toetsproces...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 25 februari 2021

Kelly Beekman en Desirée Joosten-ten Brinke samen op weg Kelly zat als hoofdredacteur haar eerste redactievergadering voor met Desirée als eindredacteur. Helaas via Teams, maar daar zijn we inmiddels aan gewend. Beiden zijn voortvarend bezig en hebben een afspraak gehad met Eric...

Lees meer...

NVE nieuws maart 2021

Algemene ledenvergadering

Op 27 mei om 14:00 uur vindt de eerstvolgende digitale Algemene ledenvergadering plaats. Binnenkort wordt door het secretariaat hier een uitnodiging voor verstuurd. Functieprofielen Examenregister De huidige functieprofielen van het register worden herzien voor de periode 2021 tot...

Lees meer...

Nieuw boek 'Doorloopjes'

Een visuele ontwerpgids voor leraren

Leraren willen graag weten hoe ze onderzoek kunnen vertalen naar hun onderwijspraktijk, maar hebben daar niet altijd de tijd voor. Sherrington en Caviglioli vertaalden daarom vele wetenschappelijke inzichten naar inspirerende en praktische visuele stappenplannen, en noemden dit...

Lees meer...

Verkiezingen 15, 16, 17 maart 2021

Een kijkje achter de schermen van de vakbekwaamheden van medewerkers Burgerzaken

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen. De operationele uitvoering van de verkiezingen op de stemdag en de voorbereidingen daartoe zijn in handen van de afdeling Burgerzaken van gemeenten. Medewerkers en...

Lees meer...

In de media

In het artikel over Verkiezingen 15, 16, 17 maart 2021 in deze nieuwsbrief kwam het controleren van identiteiten aan de orde door medewerkers Burgerzaken. Identiteitscontrole maakt ook onderdeel uit van het stemmen onlangs. Uit het onderstaande voorbeeld blijkt hoe belangrijk het hebben...

Lees meer...

Examens, proctoring en privacy

Een theorie-examen met gesloten vragen voor 900 studenten Recht kan in coronatijd niet in een grote examenzaal worden afgenomen. Er wordt gezocht naar een andere oplossing. Om validiteitsredenen zet je een dergelijk examen niet zomaar om in een open-boek tentamen. Evenmin zet een instelling dit...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 3 december 2020

Nieuwe hoofdredacteur Dr. Kelly Beekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van Examens. Hier zijn wij enorm blij mee! Kelly is Lector Onderwijsexcellentie Primair Onderwijs aan HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland). Kelly volgt Desirée Joosten-ten Brinke op zodra de...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|...|29|