Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|...|23|

De redactie van ‘Examens’ maakt kennis met het NVE-bestuur

Vanuit de redactie

Voorafgaand aan de redactievergadering van 6 september 2018 was op verzoek van de redactie van ‘Examens’ een uur ingeruimd voor kennismaking met het nieuwe bestuur van de NVE. Het Cito, die steeds gratis een bespreekruimte beschikbaar stelt aan de redactie, had dit keer voor...

Lees meer...

De eerste negen Masters Toetsdeskundige zijn afgestudeerd

Op 27 september 2018 ontvingen de eerste negen masters Toetsdeskundige hun getuigschrift uit handen van Desirée Joosten-ten Brinke, initiatiefnemer en coördinator van de masteropleiding. De eerste geslaagden waren (van links naar rechts): Harry Molkenboer, Niels Jonker, Janny van...

Lees meer...

Polemiek over het bindend studieadvies

In de media is een polemiek ontstaan over het voornemen van minister Van Engelshoven (Onderwijs) om het bindend studieadvies (BSA) vanaf 2020 minder streng te maken. In ‘Examens’ is verschillende keren aan het BSA aandacht besteed 2012-4, De invoering van het Bindend Studieadvies;...

Lees meer...

Boek: 180 gevalideerde richtlijnen voor toetsen; Overzicht

Het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsen is complex. Om deze complexe ontwikkeling te ondersteunen hebben verschillende wetenschappers en anderen, richtlijnen voor het ontwikkelen van toetsen ontworpen en samengesteld. In verschillende bronnen ligt de nadruk op richtlijnen voor het...

Lees meer...

In de media

oktober 2018

Deel staatsexamens Nederlands opgeschort na delen via sociale media Bron: NU.NL, De afname van een deel van de staatsexamens Nederlands wordt geannuleerd omdat de beschrijvingen van de opgaven van het examen schrijfvaardigheid via sociale media gedeeld zijn, meldt het College voor...

Lees meer...

ALV NVE

Vanuit de redactie

ALV NVE 25 mei 2018 Een afvaardiging van de redactie was in de gelegenheid de ALV van de NVE op 25 mei 2018 te bezoeken. We waren te gast bij Twente Safety Campus gevestigd op de voormalige luchtmachtbasis Twenthe te Enschede. De Twente Safety Campus is in 2008 ontstaan als...

Lees meer...

NVE nieuws juni 2018

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene Ledenvergadering Op 25 mei konden de leden van de NVE weer rekenen op een goed verzorgde en inspirerende middag. Voorafgaand aan de ALV was er het bedrijfsbezoek aan de Twente Safety Campus. Ook gaf het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een presentatie over de verschillende...

Lees meer...

VMBO-Maastricht-2018, Inholland-2010 en Ibn Ghaldoun-2013

Een fiasco is een kans om het de volgende beter te doen (Henry Ford, 1863-1947) Dit artikel is geschreven op dinsdag 26 juni 2018. Bepaalde feiten die bekend zijn, terwijl u dit leest, waren toen nog niet bekend. Op vrijdagmiddag 22 juni 2018 om 17:31 verschijnt een bericht van...

Lees meer...

Topcoaches: ‘Scholen moeten gymtoets invoeren’

Desirée Joosten-ten Brinke in een reactie op het onderstaande artikel: ‘Alsof alles met toetsen op te lossen is. Gewoon meer gymles door gymleraren en meer buiten spelen lijkt mij al wel een grote stap vooruit’. In het onderstaande artikel staat een opvallend begrip:...

Lees meer...

Toetsconferenties in Nederland

AEA-Europe in Arnhem-Nijmegen op 7 - 10 november 2018. Het thema voor de 19e AEA-Europa Conferentie richt zich op de manier waarop professionals in ‘educational assessment’ hun werk aanpassen aan de veranderende rol van assessment in de samenleving. Meer informatie vind je op...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|...|23|