Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|...|31|

Netwerken met Toetsnetwerken

Belangrijke drivers voor de inhoud van de uitgaven van Examens zijn inhoud, kwaliteit, onafhankelijkheid en een brede dekking qua toetsonderwerpen, waarbij zowel aandacht is voor de wetenschap als de praktijk. De redactieleden zijn toetsspecialisten met elk een eigen focus, maar hebben gemeen...

Lees meer...

Wat de lezers wensen

In het kader van hoe we de marketing en de uitgave en E-nieuwsbrief van Examens kunnen versterken willen we ook aan de lezers om tips en tops vragen. We krijgen nooit klachten, maar dat wil niet zeggen dat een en ander niet beter kan. Zaken waar we graag van jullie meer over zouden willen weten...

Lees meer...

Kopstukken uit de Nederlandse Toetswereld

In de periode 2007-2012 zijn in Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De twaalf...

Lees meer...

Leren van volwassenen

Stimuleren, Waarderen en Erkennen

Op 5 november 2021 hield prof. Dr. Desirée Joosten – Ten Brinke haar inaugurale rede als hoogleraar Leren van Volwassenen aan de Open Universiteit. In de inleiding van het boek dat ter gelegenheid hiervan is uitgebracht schrijft Desirée hierover het volgende. ...

Lees meer...

Verzameld werk over Terecht of niet

De Rubriek Terecht of niet? is een zeer gewaarde rubriek in Examens. Dit komt vooral door de inhoud, want veel lezers willen weten hoe onderwijsrechtelijke thema’s zijn ontstaan en tot welke uitspreken ze leiden. Ze zijn praktisch en herkenbaar en roepen nieuwsgierigheid op ten aanzien...

Lees meer...

In de media

Examenfraude in Twente | Is spieken een probleem?

Twee gevallen van examenfraude in Twente Onlangs zijn in Twente twee gevallen van examenfraude geconstateerd. De ene zaak betreft Hogeschool Saxion, waar de fraude van binnenuit kwam en een eigen medewerker betrokken was bij de fraude. De andere zaak betreft examenfraude door studenten, die...

Lees meer...

Vooraankondiging Openbare les – Liesbeth Baartman

Hogeschool Utrecht nodigt je graag uit voor de openbare les van Liesbeth Baartman op 18 mei 2022. Tijdens de bijeenkomst wordt Liesbeth officieel benoemd tot bijzonder lector “Toetsing en Beoordeling in Beroepsonderwijs” binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool...

Lees meer...

Vanuit de redactie

2022

De redactie wenst alle lezers van deze E-Nieuwsbrief, de abonnees van de gedrukte uitgave en de losse nummerlezers van Examens alle goeds toe voor 2022. Op het gebied van toetsing zal vast weer het nodige gebeuren. We hebben in 2020 al nadrukkelijk kennis moeten maken met online...

Lees meer...

Top 2000 via zoom en online examens ontwikkelen

Het Top 2000 Café kon fysiek niet doorgaan en daarom kwam NPO Radio 2 met een ludieke oplossing. Bezoek aan het Café kon online via een Zoom-verbinding. Door een tijdslot te reserveren kon, wie dat wilde, zich laten zien aan de rest van de Top 2000-kijkers. Sommigen hadden zich...

Lees meer...

Interview met Hester van Twillert nieuwe directeur Centrale Toetsen en Examens bij Stichting Cito

Precies een jaar geleden, in december 2020, zochten we Anton Béguin op, scheidend directeur van de divisie Centrale Toetsen en Examens van Stichting Cito, om met hem terug te blikken op een turbulent examenjaar. Nu, een jaar later, gingen we op bezoek bij Hester van Twillert, zijn...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|...|31|