Nieuws

Pagina:|1|...|20|21|22|23|

Column

Faaldurf

In de afgelopen examenperiode zal faalangst regelmatig aan de orde zijn geweest. Maar er is ook zoiets als Faaldurf. Een column hierover past wel in deze periode. Faaldurf Je kunt tegenwoordig workshops volgen om Faalplezier te krijgen. Daar leer je niet gebukt te gaan onder faalangst en...

Lees meer...

Uit de media

Fraude en nog eens fraude

Tijd voor de Nederlandse versie van de Test Security Standards. Maar ook nog wat goed nieuws. Grootste examenfraude ooit, kopt NOS.NL op 11 juni 2013 Het is waarschijnlijk weinigen ontgaan, dat er examens zijn gestolen op Ibn Ghaldoun, een scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo te...

Lees meer...

Weggeefactie

Studiesucces bevorderen: Het kan en is niet moeilijk

Studierendementen in het hoger onderwijs staan onder druk. Studenten doen veel langer over hun studie dan zou moeten. In dit boek zijn onderzoeken samengebracht die zich richten op studiesucces. Aan bod komen de volgende vragen: welke maatregelen kunnen opleidingen nemen om hun studierendement...

Lees meer...

Archief

Terecht of niet..? Een tentamen waar veel mis aan is

Er schortte volgens een klaagster nogal veel aan een tentamen, afgenomen bij een Vlaamse universiteit: te weinig vragen, een oneerlijke raadcorrectie, een zeer laag slaagpercentage, geen voorbeeldvragen, onduidelijke vragen, te korte examenduur en geen individuele feedback. Wat er aan vooraf...

Lees meer...

Congressen en open cursussen

Een overzicht van geplande congressen en open cursussen. Hier kunt u als aanbieder van een congres of open cursus op het gebied van toetsen en beoordelen een congres of workshop laten opnemen. Voor alle aanbieders van deze events stellen we overigens graag het vakblad EXAMENS, tijdschrift voor...

Lees meer...

Vacatures

Vacatures Cito www.cito.nl: Cito zoekt toetsdeskundigen voor beroepsgerichte vakken vmbo en voor wiskunde/rekenen voor het vo. KennisCentrum Handel www.kch.nl: KCH zoekt een Toetsontwikkelaar Woningstofferen en een Toetsontwikkelaar Logistiek en Internationale handel. NHA...

Lees meer...

Komend nummer

Komend nummer Het blijft lastig om vast te stellen wat het komende nummer van EXAMENS aan artikelen gaat bevatten. Soms blijft een artikel langer onderweg dan gedacht en soms wordt een goed artikel op het laatste moment aangeleverd. Wat in de planning staat is:Jurering binnen het...

Lees meer...

Alstublieft

De eerste digitale nieuwsbrief van EXAMENS. De redactie en de uitgever van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk hebben in samenwerking met het bestuur van de NVE besloten om tussen het verschijnen van twee nummers van EXAMENS in, een nieuwsbrief te verspreiden. De nieuwsbrief...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Hier komt steeds nieuws vanuit de redactievergadering. In deze eerste nieuwsbrief laten we zien hoe de redactie werkt. De meeste artikelen en de inhoud van rubrieken komen uit het netwerk van de redactieleden. Soms worden artikelen spontaan aangeboden (dat mogen er meer worden). Voor een...

Lees meer...

Prijs voor Examens

De redactie van Examens en de NVE hebben de ‘Prijs voor Examens’ in het leven geroepen. Het is een tweejaarlijkse prijs voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing , beoordeling en examinering. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt tijdens het NVE-congres op...

Lees meer...
Pagina:|1|...|20|21|22|23|