Nieuws

Pagina:|1|...|24|25|26|27|28|

Komend nummer

In het komend nummer van EXAMENS van eind november onder andere: De uitvoering van de tweede correctie Jurering bij damesturnen Het mondeling examen bij het staatsexamen Examens in bedrijf: De Associatie Uit de praktijk: Examencommissies in het hoger onderwijs Vaste...

Lees meer...

Alstublieft

hier nummer 2

De tweede digitale nieuwsbrief van EXAMENS. De nieuwsbrief informeert u over het komende nummer van EXAMENS en bevat wetenswaardigheden die we niet in EXAMENS zelf kwijt kunnen. Over de eerste nieuwsbrief hebben we positieve reacties ontvangen en de nieuwsbrief zelf heeft veel nieuwe lezers...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Op 27 juni 2013 is er een bijzondere redactievergadering. Oprichter en hoofdredacteur van EXAMENS, Henk van Berkel, neemt dan na ruim tien jaar afscheid van EXAMENS. Samen met andere hoofdredacteurs, heeft hij ruim 10 jaar leiding gegeven aan de redactie. Henk deed dat op zijn eigen wijze;...

Lees meer...

Prijs voor Examens

Sluiting datum inschrijving 1 augustus 2013! De NVE kent een Prijs voor Examens toe voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing , beoordeling en examinering. De prestatie dient in Nederland uitgevoerd te zijn. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend en uitgereikt...

Lees meer...

Examencongres 2013

14 november

Voor het thema ‘Kwaliteit van Examinering’ heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) drie sprekers gevonden. Zij zullen op 14 november in Congrescentrum NH Sparrenhorst tijdens het ochtendgedeelte dit thema vanuit diverse invalshoeken op vakkundige wijze belichten. Er is...

Lees meer...

Vreemde ogen dwingen

Voor wie de ontwikkelingen op het gebied van de professionalisering van de examinering in het hbo volgt het volgende. De Vereniging Hogescholen heeft op 5 juni 2013 een handreiking gepubliceerd met Informatie over besluitvorming en stand van zaken implementatie ‘Vreemde ogen...

Lees meer...

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en examinering Het nieuws bestede de laatste weken veel aandacht aan identiteitsfraude. Plaatsen waar een identiteit onder meer valt te bemachtigen zijn de balie van de afdeling Burgerzaken van gemeenten en het CBR voor het behalen van rijbewijs. Een rijbewijs is niet alleen...

Lees meer...

Column

Faaldurf

In de afgelopen examenperiode zal faalangst regelmatig aan de orde zijn geweest. Maar er is ook zoiets als Faaldurf. Een column hierover past wel in deze periode. Faaldurf Je kunt tegenwoordig workshops volgen om Faalplezier te krijgen. Daar leer je niet gebukt te gaan onder faalangst en...

Lees meer...

Uit de media

Fraude en nog eens fraude

Tijd voor de Nederlandse versie van de Test Security Standards. Maar ook nog wat goed nieuws. Grootste examenfraude ooit, kopt NOS.NL op 11 juni 2013 Het is waarschijnlijk weinigen ontgaan, dat er examens zijn gestolen op Ibn Ghaldoun, een scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo te...

Lees meer...

Weggeefactie

Studiesucces bevorderen: Het kan en is niet moeilijk

Studierendementen in het hoger onderwijs staan onder druk. Studenten doen veel langer over hun studie dan zou moeten. In dit boek zijn onderzoeken samengebracht die zich richten op studiesucces. Aan bod komen de volgende vragen: welke maatregelen kunnen opleidingen nemen om hun studierendement...

Lees meer...
Pagina:|1|...|24|25|26|27|28|