Nieuws

Pagina:|1|...|25|26|27|28|

Archief

Terecht of niet..? Een tentamen waar veel mis aan is

Er schortte volgens een klaagster nogal veel aan een tentamen, afgenomen bij een Vlaamse universiteit: te weinig vragen, een oneerlijke raadcorrectie, een zeer laag slaagpercentage, geen voorbeeldvragen, onduidelijke vragen, te korte examenduur en geen individuele feedback. Wat er aan vooraf...

Lees meer...

Congressen en open cursussen

Een overzicht van geplande congressen en open cursussen. Hier kunt u als aanbieder van een congres of open cursus op het gebied van toetsen en beoordelen een congres of workshop laten opnemen. Voor alle aanbieders van deze events stellen we overigens graag het vakblad EXAMENS, tijdschrift voor...

Lees meer...

Vacatures

Vacatures Cito www.cito.nl: Cito zoekt toetsdeskundigen voor beroepsgerichte vakken vmbo en voor wiskunde/rekenen voor het vo. KennisCentrum Handel www.kch.nl: KCH zoekt een Toetsontwikkelaar Woningstofferen en een Toetsontwikkelaar Logistiek en Internationale handel. NHA...

Lees meer...

Komend nummer

Komend nummer Het blijft lastig om vast te stellen wat het komende nummer van EXAMENS aan artikelen gaat bevatten. Soms blijft een artikel langer onderweg dan gedacht en soms wordt een goed artikel op het laatste moment aangeleverd. Wat in de planning staat is:Jurering binnen het...

Lees meer...

Alstublieft

De eerste digitale nieuwsbrief van EXAMENS. De redactie en de uitgever van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk hebben in samenwerking met het bestuur van de NVE besloten om tussen het verschijnen van twee nummers van EXAMENS in, een nieuwsbrief te verspreiden. De nieuwsbrief...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Hier komt steeds nieuws vanuit de redactievergadering. In deze eerste nieuwsbrief laten we zien hoe de redactie werkt. De meeste artikelen en de inhoud van rubrieken komen uit het netwerk van de redactieleden. Soms worden artikelen spontaan aangeboden (dat mogen er meer worden). Voor een...

Lees meer...

Prijs voor Examens

De redactie van Examens en de NVE hebben de ‘Prijs voor Examens’ in het leven geroepen. Het is een tweejaarlijkse prijs voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing , beoordeling en examinering. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt tijdens het NVE-congres op...

Lees meer...

Actualiteiten

Brief minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Kamer (13 februari 2013): Docenten zijn de dragers van kwaliteit in het onderwijs. In de periode van 2013-2016 totaal ruim € 8 miljoen beschikbaar voor duurzame samenwerkingsverbanden van hogescholen op het gebied van...

Lees meer...

Weggeefactie

Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld

In samenwerking met de uitgever mogen we 10 exemplaren van het boek Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld weggeven! Deze weggeefactie loopt t/m vrijdag 29 maart 2013. Winnaars, die willekeurig worden geselecteerd, worden vrijdag 5 april 2013 per e-mail geïnformeerd. Over de uitslag...

Lees meer...

Column

Eén toetstaal voor allemaal en de rest komt vanzelf

Als vervolg op het rapport van commissie Bruin Vreemde ogen dwingen is vanuit de HBO-raad een brief verzonden naar de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin wordt onder meer aangegeven dat de toetsdeskundigheid van docenten binnen hogescholen kan worden...

Lees meer...
Pagina:|1|...|25|26|27|28|