Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|5|...|28|

Geen bonuspunten maar toetspunten

Het werken met bonuspunten voor een tentamen is niet ongebruikelijk, maar ook niet onomstreden. Met een toets, tentamen of examen willen we graag de kandidaat ‘de maat’ nemen. De behaalde score wordt geacht een maat te zijn voor het beheerste kennispercentage of de getoonde...

Lees meer...

Vaardigheidstoetsen tijdens corona-maatregelen.

Column geschreven door Kitty Meijer

In een gesprek met een collega zei ik vorige week: “je zou op dit moment maar in de examencommissie zitten!”. Onder hoge tijdsdruk hebben zij nu niet alleen te maken met vele verzoeken en organisatorische problemen rondom bijvoorbeeld inschrijvingen, maar worden zij ook nog eens...

Lees meer...

NVE Nieuws juni 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene ledenvergadering Op 28 mei 2020 heeft er een digitale Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen zijn nu te lezen op de website. Toekomst van de vereniging In maart stond de afsluiting van het congres in het teken van een kritische noot geplaatst bij de...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 25 juni 2020

De afgelopen redactievergadering van 25 juni was een bijzondere vergadering. Niet vanwege het feit dat we voor het eerst in 17 jaar online hebben vergaderd. Online vergaderen is bijna gewoon geworden, hoewel het niet went en teveel wordt gemist; oogcontact, non-verbale informatie, directe...

Lees meer...

Online toetsing en corona

Op dit moment zijn scholen en universiteiten grotendeels gesloten in verband met het corona-virus. In eerste instantie betekent dit aandacht voor het verzorgen van online lessen, begeleiding via Skype of de telefoon, maar wat zijn de gevolgen voor de toetsing? Veel betrokken collega’s...

Lees meer...

In de media

‘Een scriptiebeoordeling past niet in een schema’

Transparant en objectief beoordelen zijn belangrijke beoordelingsaspecten. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling en het gebruik van verschillende beoordelingsinstrumenten. Een veel gebruikt instrument is de rubric voor ondermeer scripties in het hoger onderwijs. Een rubric is een...

Lees meer...

Blind vertrouwen op het vakmanschap van docenten? Liever niet

Vorige week schreef Menno van der Schoot een gloedvol betoog tegen het gebruik van zogenaamde rubrics – digitale beoordelingsformulieren – in het hoger onderwijs. Ze leiden tot schijnobjectiviteit en vormen een exponent van een verantwoordingscultus die het vakmansoordeel van...

Lees meer...

Nog meer over scripties; ze zijn gewoon te koop

Naast het feit dat het beoordelen van scripties door beoordelaars lastig is, kost het schrijven van een scriptie de student veel tijd en moeite. Niet voor niets worden soms wel dertig studiepunten aan een scriptie toegekend. Het is ook het moment waarop de student moet laten zien dat hij hbo-...

Lees meer...

Nog eenvoudiger; koop een diploma

Hoe kom je aan een diploma zonder een opleiding te volgen, hoe werkt het en wat kost het? Biedt het Diplomaregister van DUO wel voldoende waarborgen? Of zijn werkgevers te naïef? We spraken een verkoper van valse diploma's Remco werkte zelf in de ambulante zorg, was...

Lees meer...

Nieuw boek ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’

Cohen-Schotanus, J., Visser, K., Jansen, E. & Bax, A., Jun-2019, Boom uitgevers, 115 p, ISBN 978-90-2440-846-7, € 24,95. Van de achterzijde ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’ legt een relatie tussen de twee begrippen ‘studiesucces’ en...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|5|...|28|