Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|5|...|29|

NVE nieuws december 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Allereerst wensen we alle leden een mooi, gezond en succesvol 2021! Terugblik 2020 Net voordat corona intrede deed hebben we als vereniging nog een geslaagd congres neer kunnen zetten op 5 maart. Dit jaar zal er geen congres zijn in de vorm zoals we die kennen, maar er wordt wel...

Lees meer...

Nieuw boek 'Tussen toets en bestuur'

De positie van de examencommissie in het hoger onderwijs

De onderstaande tekst is overgenomen van de uitgever (Boom Juridisch). De examencommissie neemt een spilfunctie in binnen universiteiten en hogescholen. Zij is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding. De examencommissie ziet erop toe...

Lees meer...

Vingerafdruk met je toetsenbord

Een eenvoudig instrument om examenfraude mede mee op te sporen

De lockdown is in elk geval verlengd tot 19 januari 2021. Dus voorlopig zeker geen massale tentamens op school en waarschijnlijk de rest van het schooljaar ook niet; dat geeft duidelijkheid voor docenten en studenten. Examenfraude wil elke school en elke docent proberen te voorkomen. We willen...

Lees meer...

Hoe omzeil je online toezicht?

Een demo van een TikTokker

De media heeft al vol gestaan met berichten over tentamenfraude bij proctoring (online toezicht bij tentamens). Als tentamens niet met toezicht van een surveillant kunnen worden afgenomen, en ze zijn nodig, vertrouw dan niet op proctoring; het is gewoon niet fraudevrij (maar dat is tentamineren...

Lees meer...

Online proctoring steeds meer onder vuur, maar wat is een goed alternatief?

Als inleiding op dit artikel is gebruik gemaakt van enkele tekstpassages uit het artikel dat op 20 december 2020 in Trouw verscheen onder de kop ‘Anti-spieksoftware bestempelt honderden studenten onterecht tot fraudeur’. Dit artikel is ook opgenomen in deze nieuwbrief. De uitspraken...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 7 september 2020

Hoofd- en eindredacteur Zoals gemeld in de vorige E-Nieuwsbrief (nummer 30) nemen Desirée Joosten-ten Brinke en Ad de Jongh respectievelijk hoofd- en eindredacteur afscheid van de redactie. Desirée meldde in de vergadering dat ze vier kandidaat-opvolgers heeft voor de vacature...

Lees meer...

NVE nieuws oktober 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Lees meer...

Online proctoring

Online proctoring (online afname van voornamelijk kennisgerichte examens onder toezicht van een proctor (toezichthoudende surveillant op afstand)) bestaat al jaren. Door corona werden scholen gedwongen na te denken over het oplossen van mogelijke studievertragingen en het door laten gaan van...

Lees meer...

Verantwoorden van de diplomabeslissing

Er is een trend waarneembaar waarbinnen het traditionele examen concurrentie krijgt van beoordelingen gedurende de gehele opleiding die een breder beeld geven wie de student is, wat hij kan en waar zijn talenten liggen. Niet alleen uit de kopij die de redactie krijgt wordt dit duidelijk, maar...

Lees meer...

Plechtig beloven ‘Ik zal niet spieken’

In Examens is in verschillende artikelen aandacht besteed aan spieken en examenfraude (onder andere in Examens 2004-3, 2004-4, 2007-4, 2011-2, 2014-3, 2016-4, 2019-4). Als op www.professioneelbegeleiden.nl wordt gezocht op ‘fraude’ worden 53 hits voor Examens gegeven! Ook in...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|5|...|29|