Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|5|...|31|

Interview met Hester van Twillert nieuwe directeur Centrale Toetsen en Examens bij Stichting Cito

Precies een jaar geleden, in december 2020, zochten we Anton Béguin op, scheidend directeur van de divisie Centrale Toetsen en Examens van Stichting Cito, om met hem terug te blikken op een turbulent examenjaar. Nu, een jaar later, gingen we op bezoek bij Hester van Twillert, zijn...

Lees meer...

Keuzetool voor toetsen op afstand

Door corona is de aandacht voor het gebruik van passende toetsvormen vergroot. Het team van de ‘Werkgroep Toetsen op afstand’ van ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’ heeft een keuzetool ontwikkeld waarbij je op basis van de groepsgrootte en het doel van de...

Lees meer...

In de media

Fraude voorkomen | Normale herkansingsprocedure

In Nederland ondenkbaar maar in India blijkbaar mogelijk. India sluit internet af om examenfraude te voorkomen Positief getest op corona en dus in quarantaine blijkt veelal onder de normale ziekteregeling van scholen en universiteiten te vallen. Dus vervalt veelal dan...

Lees meer...

Cesuur

Een lastig toetsaspect bij vooral summatieve toetsen

Uit het beoordelen van enkele honderden summatieve tentamens en examens (hierna te noemen toetsen) uit vooral het hbo, maar ook vanuit het mbo, komt naar voren dat het bepalen van de cesuur (grens tussen zakken of slagen) en het normeren (omzetten van een score op een toets naar een cijfer of...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Zevende lustrum van de E-Nieuwsbrief

Dit is alweer de 35-ste (!) E-Nieuwsbrief van Examens. Eigenlijk zouden we de lustra van de E-Nieuwsbrief moeten vieren, want zeker na de coronatijd, die we nu eindelijk achter ons lijken te laten, zouden we alles wat we kunnen vieren moeten vieren, want dat hebben we te weinig kunnen doen....

Lees meer...

NVE nieuws oktober 2021

Bijzondere ledenvergadering

Op 28 september 2021 heeft een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen en de besproken plannen van het nieuwe bestuur zullen binnenkort met jullie gedeeld worden. Wisseling bestuur Tijdens de bijzondere ledenvergadering is besproken dat de huidige...

Lees meer...

Handreiking fraude en onregelmatigheden voor examencommissies

Wat is het verschil tussen fraude en onregelmatigheden? En hoe ga je hier als examencommissies mee om?

De nieuwe handreiking ‘Het onderscheid tussen onregelmatigheden en fraude’ van de werkgroep Toetsen op afstand van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT biedt examen­commissies een praktische, stapsgewijze aanpak, als het vermoeden bestaat dat studenten de regels rond...

Lees meer...

In de media

Fraudenieuws

Nu we examenfraude toch weer op de agenda van deze E-Nieuwsbrief hebben staan, hieronder nog maar enig fraudenieuws. Het is niet uit te roeien. Op 12 juli 2021 meldt bladna.nl (https://www.bladna.nl/marokko-arrestaties-examenfraude,36445.html) dat tijdens de examenperiode 399 arrestaties...

Lees meer...

Acceptatiecriteria naast beoordelingscriteria

Hoe ver ga je met de acceptatiecriteria?

Onlangs bereikte ons de vraag waaraan acceptatiecriteria voor examenwerk moeten voldoen? Hoe gedetailleerd mogen/moeten die zijn? Dat bijvoorbeeld de APA goed moet zijn uitgevoerd bij een scriptie leidt niet tot vragen, maar of je het lettertype, lettergrootte, regelafstand of zelfs...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Geslaagde visitatie NVAO van de masteropleiding Toetsdeskundige

Ter inleiding; Kelly Beekman is de nieuwe hoofdredacteur van Examens, en lector Technology-enhanced assessment en MT-lid bij de masteropleiding Toetsdeskundige bij Fontys Hogescholen. Vanuit deze laatste twee rollen was Kelly onlangs betrokken bij de visitatie van de NVAO van de opleiding....

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|5|...|31|