Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|5|...|30|

Vanuit de redactie

Geslaagde visitatie NVAO van de masteropleiding Toetsdeskundige

Ter inleiding; Kelly Beekman is de nieuwe hoofdredacteur van Examens, en lector Technology-enhanced assessment en MT-lid bij de masteropleiding Toetsdeskundige bij Fontys Hogescholen. Vanuit deze laatste twee rollen was Kelly onlangs betrokken bij de visitatie van de NVAO van de opleiding....

Lees meer...

NVE nieuws juni 2021

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene ledenvergadering Op 27 mei om 13:00 uur heeft de digitale Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen zijn terug te lezen op de website. De eerstvolgende Algemene ledenvergadering staat gepland op 15 december om 15:30 uur, wederom digitaal. Binnenkort zal...

Lees meer...

We mogen weer!

Iedereen weet wat we hiermee bedoelen of het nu naar school is, een terrasje of naar de bibliotheek of de schouwburg of …, we mogen weer. Voor het eerst sinds een jaar heeft uw schrijver dezes op maandagmorgen 31 mei 2021 een toetstechnische training mogen verzorgen voor een...

Lees meer...

LEERDOELEN

LEERDOEL met hoofdletters geschreven en niet voor niets! Of wordt gesproken over leeruitkomsten, eindkwalificaties, leerdoelen, toetstermen of welk ander begrip dan ook, het maakt niet uit. Voordat wordt begonnen met toetsen, of eigenlijk nog beter, voordat wordt begonnen met...

Lees meer...

De dynamiek van de slager die niet zijn eigen vlees keurt

Binnen het reguliere onderwijs is het normaal dat de onderwijsinstelling zijn eigen leerlingen/studenten beoordeelt. Hier keurt de slager dus zijn eigen vlees. Om te voorkomen dat dit tot misstanden leidt zijn worden formele en informele waarborgen gebruikt zoals de Inspectie van het onderwijs,...

Lees meer...

In de media

OCW moet bezuinigingen op bekostiging hogescholen en universiteiten

Het Nationaal Programma Onderwijs van 8,5 miljard euro blijkt toch niet helemaal kostendekkend te zijn. Daarom moet het ministerie van OCW tot 2027 ongeveer 149 miljoen euro bezuinigen op de bekostiging van hogescholen, universiteiten en het mbo. Universiteiten worden het meest gekort met 43...

Lees meer...

Feedback op papers van studenten effectiever met vragenformulier

Feedback, feed-forward en feed-up staan al langere tijd in de belangstelling. Velen snappen het nut, maar het goed toepassen ervan ligt minder eenvoudig. Feedback geven op wat beter kan lukt de meesten wel, maar dat koppelen een feed-forward en feed-up wordt lastiger omdat concreet te maken....

Lees meer...

Weggeefactie: Tussen toets en bestuur

De positie van de examencommissie in het hoger onderwijs

De examencommissie neemt een spilfunctie in binnen universiteiten en hogescholen. Zij is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding. De examencommissie ziet erop toe dat: de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is; het gehele toetsproces...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 25 februari 2021

Kelly Beekman en Desirée Joosten-ten Brinke samen op weg Kelly zat als hoofdredacteur haar eerste redactievergadering voor met Desirée als eindredacteur. Helaas via Teams, maar daar zijn we inmiddels aan gewend. Beiden zijn voortvarend bezig en hebben een afspraak gehad met Eric...

Lees meer...

NVE nieuws maart 2021

Algemene ledenvergadering

Op 27 mei om 14:00 uur vindt de eerstvolgende digitale Algemene ledenvergadering plaats. Binnenkort wordt door het secretariaat hier een uitnodiging voor verstuurd. Functieprofielen Examenregister De huidige functieprofielen van het register worden herzien voor de periode 2021 tot...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|5|...|30|