Nieuws

Pagina:|1|2|3|4|5|...|22|

Nieuwe vergaderlocatie redactie en planning 2018

Vanuit de redactie

Als eerste wenst de redactie u een goed 2018 toe. Wij gaan u ook dit jaar weer van waardevolle informatie over examens voorzien. En mocht u waardevolle informatie voor ons hebben om via deze nieuwsbrief te delen, dan ontvangen we die graag. Nieuwe vergaderlocatie redactie Vele...

Lees meer...

NVE nieuws januari 2018

Nederlandse Vereniging voor Examens

Nieuwjaarswens Het bestuur van de NVE wenst alle leden en lezers van deze nieuwsbrief een goed en gelukkig 2018! Ook in het nieuwe jaar willen we weer veel mooie activiteiten organiseren en we hopen u daarbij te mogen begroeten. Nieuwe voorzitter: Natasja Kroon Tijdens de laatste...

Lees meer...

Uitslag lezersenquête

Tijdens de 14e jaargang van EXAMENS heeft de redactie een enquête gehouden onder de lezers. De redactie was benieuwd naar de waardering die de lezers hebben voor het tijdschrift. Ook was de redactie benieuwd naar eventuele suggesties van de lezers die het tijdschrift kwalitatief kunnen...

Lees meer...

Trend: beoordelen zonder cijfers?

In 2011 schreef Dylan Wiliam het boek ‘Embedded Formative Assessment’. In 2013 verscheen de Nederlandse ingekorte en door Didactief bewerkte versie voor de Nederlandse situatie met als titel ‘Cijfers geven werkt niet’. Op het moment dat leerlingen cijfers krijgen stopt...

Lees meer...

Programmatisch toetsen

‘Programmatisch toetsen is een integrale benadering van het ontwerp van een beoordelingsprogramma met als doel om de leer- en beslisfunctie en opleidingskwaliteit te optimaliseren. Individuele beoordelingsmethodes die gericht gekozen zijn omwille van hun overeenstemming met de uitkomsten...

Lees meer...

In de media

Actualiteiten

Onderwijsinspectie als partner in toetsing In het komende nummer van EXAMENS (2018-1) verschijnt een uitgebreid interview met Martine Pol-Neefs, inspecteur hoger onderwijs bij de Inspectie voor het Onderwijs (inspectie). In Toets! Nummer 9 (november 2017), het eerste magazine over toetsen in...

Lees meer...

Nieuwe werkwijze beoordelen en bespreken artikelen tijdens redactievergaderingen

Vanuit de redactie

Sinds 2017 is de redactie van EXAMENS als proef overgestapt op een nieuwe werkwijze voor het beoordelen en bespreken van artikelen tijdens redactievergaderingen. Tot 2017, dus ruim twaalf jaar, werd een andere werkwijze toegepast. Dat die werkwijze voldeed bleek wel uit de lange periode dat die...

Lees meer...

NVE Nieuws oktober 2017

Nederlandse Vereniging voor Examens

Hét Examencongres 2017 De inschrijving voor Hét Examencongres 2017 is geopend. Op 23 november hebben we een gevarieerd programma opgesteld rondom examencommissies, master, digitale en maatschappelijke tracks. Op de website van de NVE vindt u de inhoud van deze verschillende...

Lees meer...

Gebruik de TIA’s!

In ‘Levende Talen Magazine’ (2015|2) stond een artikel met als titel ‘Gebruik de TIA’s’ van Hans Goosen. Een eindexamendocent van een vo-school kan via het programma Wolf inzage krijgen in de score van zijn examenkandidaten en die vergelijken met de landelijke...

Lees meer...

In de media

Actualiteiten

Congres-time voor toetsing! Het lijkt erop dat alle seminars, congressen, conferenties en workshops in oktober en november plaats moeten vinden. Dit leidt ertoe dat ze elkaar beconcurreren en dat deelnemers lastige keuzes moeten maken. Het is even niet anders. Aan u de keuze: Seminar...

Lees meer...
Pagina:|1|2|3|4|5|...|22|