Nieuws

Pagina:|1|...|4|5|6|7|8|...|31|

Online proctoring

Online proctoring (online afname van voornamelijk kennisgerichte examens onder toezicht van een proctor (toezichthoudende surveillant op afstand)) bestaat al jaren. Door corona werden scholen gedwongen na te denken over het oplossen van mogelijke studievertragingen en het door laten gaan van...

Lees meer...

Verantwoorden van de diplomabeslissing

Er is een trend waarneembaar waarbinnen het traditionele examen concurrentie krijgt van beoordelingen gedurende de gehele opleiding die een breder beeld geven wie de student is, wat hij kan en waar zijn talenten liggen. Niet alleen uit de kopij die de redactie krijgt wordt dit duidelijk, maar...

Lees meer...

Plechtig beloven ‘Ik zal niet spieken’

In Examens is in verschillende artikelen aandacht besteed aan spieken en examenfraude (onder andere in Examens 2004-3, 2004-4, 2007-4, 2011-2, 2014-3, 2016-4, 2019-4). Als op www.professioneelbegeleiden.nl wordt gezocht op ‘fraude’ worden 53 hits voor Examens gegeven! Ook in...

Lees meer...

Fraude met 'corona-examens' UT

280 studenten moeten opnieuw aan de bak

RTV Oost, redacteur: Jan Colijn, 19 juni 2020 De Universiteit Twente heeft 280 examens ongeldig verklaard nadat bleek dat een aantal studenten zich schuldig had gemaakt aan fraude. Het ging om een 'corona-examen': een toets die vanwege het coronaprotocol per video moest worden...

Lees meer...

In de media

3 artikelen die via het nieuws tot ons kwamen

In deze rubriek zijn drie artikelen opgenomen die via het nieuws tot ons kwamen: Knallen voor het tentamen: binnen 12 minuten heeft Utrechtse student een pilletje ritalin, gratis Zo eenvoudig is het. Veilig thuis-examineren? Dacht het niet. Middelbare school ontdekt...

Lees meer...

Geen bonuspunten maar toetspunten

Het werken met bonuspunten voor een tentamen is niet ongebruikelijk, maar ook niet onomstreden. Met een toets, tentamen of examen willen we graag de kandidaat ‘de maat’ nemen. De behaalde score wordt geacht een maat te zijn voor het beheerste kennispercentage of de getoonde...

Lees meer...

Vaardigheidstoetsen tijdens corona-maatregelen.

Column geschreven door Kitty Meijer

In een gesprek met een collega zei ik vorige week: “je zou op dit moment maar in de examencommissie zitten!”. Onder hoge tijdsdruk hebben zij nu niet alleen te maken met vele verzoeken en organisatorische problemen rondom bijvoorbeeld inschrijvingen, maar worden zij ook nog eens...

Lees meer...

NVE Nieuws juni 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Algemene ledenvergadering Op 28 mei 2020 heeft er een digitale Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen zijn nu te lezen op de website. Toekomst van de vereniging In maart stond de afsluiting van het congres in het teken van een kritische noot geplaatst bij de...

Lees meer...

Vanuit de redactie

Uit de redactievergadering van 25 juni 2020

De afgelopen redactievergadering van 25 juni was een bijzondere vergadering. Niet vanwege het feit dat we voor het eerst in 17 jaar online hebben vergaderd. Online vergaderen is bijna gewoon geworden, hoewel het niet went en teveel wordt gemist; oogcontact, non-verbale informatie, directe...

Lees meer...

Online toetsing en corona

Op dit moment zijn scholen en universiteiten grotendeels gesloten in verband met het corona-virus. In eerste instantie betekent dit aandacht voor het verzorgen van online lessen, begeleiding via Skype of de telefoon, maar wat zijn de gevolgen voor de toetsing? Veel betrokken collega’s...

Lees meer...
Pagina:|1|...|4|5|6|7|8|...|31|