Toezichthouders

Stichting Examenkamer

De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende instelling voor beroeps-kwalificerende en/of functiegerichte examens. Maar ook examens die door het bedrijfsleven als zeer belangrijk worden gekwalificeerd kunnen voor het toezicht van de Examenkamer in aanmerking komen. De criteria waaraan exameninstellingen en examens dienen te voldoen kunnen worden opgevraagd bij de Examenkamer.

Link naar de website