Verenigingen, beroepsgroepen en netwerken

Nederlandse Vereniging voor Examens

Het ontwikkelen van examenopgaven, organiseren van examenafnames en het beoordelen van examenwerk zijn activiteiten die veel deskundigheid en zorgvuldigheid vereisen.De NVE is een platvorm voor de verbetering van de kwaliteit van de examenpraktijk, voor de ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren en voor het vergroten van de vakbekwaamheid en deskundigheid in de examenpraktijk.

Link naar de website

Expertisecentrum handicap + studie

Als expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert handicap + studie dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. In samenwerking met hogescholen en universiteiten ontwikkelt en implementeert handicap + studie innovatieve en praktische oplossingen voor een toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs.

Link naar de website

Platform Leren van Toetsen

Het Platform Leren van Toetsen is een uniek samenwerkingsverband tussen enkele hogescholen. In het platform bundelen de hogescholen hun krachten. De activiteiten van het platform zijn tweeledig: 1) het initiëren van onderzoek in de eigen hbo-context; en 2) het bieden van een platform voor professionals uit het hbo, door middel van een website en blogpagina en een jaarlijks symposium.

Link naar de website